การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนบ้านวนาหลวง  อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1  ได้ร่วมกันประชุมในวันที่ 19 ก.ค. 49  โดยร่วมกันคิดแก้ปัญหาในโรงเรียน   การนำระบบ  KM มาใช้พัฒนาแก้ปัญหา  โดยการให้ครูทุกคนร่วมกันระดมความคิดว่า "ต้องการแก้ปัญหา พัฒนาโรงเรียนอย่างไร"  ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ก็ได้ปัญหาตรงกันว่า  อยากจัดกระบวนการจัดการเรียนร้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    โดย  จัดการเรียนรู้อยู่ 3 เรื่องใหญ่ คือ  การจัดทำสื่อการเรียนรู้   ,  การเข้าค่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของทุกกลุ่มสาระ  และ การจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เนื่องจากว่านักเรียนโรงเรียนบ้านวนาหลวงเป็นนักเรียนชาวเขาเผ่ามูเซอ (มูเซอแดง)ขาดโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน แต่สิ่งที่นักเรียนจะได้มากกว่าการเรียน คือ ทักษะการประกอบอาชีพที่ติดตัวไม่ว่าเขาจะมีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงหรือไม่ก็ตาม  คณะครูโรงเรียนบ้านวนาหลวงจึงร่วมกับชุมชน ทำหลักสูตรท้องถิ่น และหลักสูตรเพิ่มเติม ได้แก่  การปักผ้ามูเซอ   การทำแบเกอร์รี่  ปรากฎว่าเป็นที่ต้องการของตลาด  นักเรียนมีความสุขที่ได้เรียน    มีความสุขกับผลงานที่ตนทำเองกับมือ อีกทั้งยังจำหน่ายเพิ่มรายได้ในระหว่างเรียนได้ด้วย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านวนาหลวงความเห็น (3)

นายปิยชนม์ ท่เจริญไชยกุล
IP: xxx.147.32.120
เขียนเมื่อ 

อยากจะให้ความคิดว่าอย่าสอนแต่จับอย่างเดียว  ช่วยสอนให้นักศึกษานั้นได้รู้จักเลี้ยงด้วยนะ เพราะว่าสอนแต่จะจับปลาอย่างเดียวสักวันจะหมดไป  แต่สอนให้รู้จักเลี้ยงปลาจะมีกินตลอดไปครับ  อาจเป็นความเห็นเท่านั้นก็แล้วแต่ว่าจะนำไปปฏิบัติได้อย่างก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ท้องถิ่น 

เขียนเมื่อ 
เป็นแนวคิดและเทคนิคที่ดีมาก ๆ เลยครับ
tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

ขอปรบมือให้เลยค่ะ   โรงเรียนบ้านวนาหลวงเป็นโรงเรียนของกลุ่มสุภาพสตรีเหล็ก   คณะนักวิจัยยังประทับใจทั้งเมื่อตอนมาสำรวจความพร้อมและเมื่อตอนประชุมปฏิบัติการที่พิษณุโลก  สัปดาห์นี้เราจะมีประชุมกันก็จะได้รายงานให้ทุกคนช่วยกันชื่นชม  และอีกไม่นานจะมาเยี่ยมนะคะ

   นักเรียนของบ้านวนาหลวงขาดแคลนอะไรบ้างคะ