ความเห็น 51325

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

นายปิยชนม์ ท่เจริญไชยกุล
IP: xxx.147.32.120
เขียนเมื่อ 

อยากจะให้ความคิดว่าอย่าสอนแต่จับอย่างเดียว  ช่วยสอนให้นักศึกษานั้นได้รู้จักเลี้ยงด้วยนะ เพราะว่าสอนแต่จะจับปลาอย่างเดียวสักวันจะหมดไป  แต่สอนให้รู้จักเลี้ยงปลาจะมีกินตลอดไปครับ  อาจเป็นความเห็นเท่านั้นก็แล้วแต่ว่าจะนำไปปฏิบัติได้อย่างก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ท้องถิ่น