Symbolic of Research

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

มีอยู่ครั้งหนึ่ง อาจารย์ผมเคยให้โจทย์ผมว่า

"ปภังกร" คุณทำวิจัยมาจนจะจบเล่ม ไหนคุณลองบอกผมซิว่า

 Symbolic ของคนที่คุณไปทำวิจัยด้วย "เขาเป็นอย่างไร"

(Symbolic of Lablae Agriculturalist.)

นั่นน่ะสิครับ

จะมีสิ่งใดที่จะสามารถจำกัดจะเป็นตัวแทน สกัดความหมายออกมาเป็นสัญลักษณ์ได้ว่า จุดสุดท้าย สัญลักษณ์ ของสิ่งที่เราเข้าไปทำงานนั้น เป็นอย่างไร

(Symbolic of Lablae Agriculturalist.)

           ซึ่งตอนนี้ โจทย์ของผมเองนอกจากที่จะทำงานวิจัยตามหลักสูตรแล้ว ผมก็กำลังค้นหา Symbolic ของ "นักวิชาการ" ของ "นักพัฒนา" และ "นักการศึกษา" ว่า ควรจะเป็นอย่างไร

            จึงเขียนบันทึกนี้ขึ้นมาเพื่อขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่า Symbolic ของทั้ง 3 ท่านนั้น หน้าตาควรจะเป็นอย่างไร ที่จะเป็น "นักวิชาการ" "นักพัฒนา" และ "นักการศึกษา" ซึ่งเหมาะสมกับสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตครับ

 ขอขอบคุณ คุณภูมินทร์  แฝงสะโด และครอบครัว 

ผู้เอื้อเฟื้อการเป็น Symbolic ในครั้งนี้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาและวิจัยไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจดีครับ
  • อยากทราบเหมือนกัน อยากพบนักวิชาการที่เป็นทั้งนักวิชาการและนักพัฒนาในคนเดียวกันครับ
  • ขอบคุณครับ