กรมอนามัย เข้าร่วมกิจกรรมในงาน มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ... ด้วยการนำเสนอนิทรรศการ KM กรมอนามัย และการอภิปรายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  นำภาพมาเล่าให้ฟังก่อนนะคะ

ภาพนิทรรศการกรมอนามัย
ภาพนิทรรศการ KM กรมอนามัย
ขอขอบคุณ สคส. และคุณแขก ที่เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของการจัดทำโปสเตอร์นี้นะคะ
คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล วิทยากรร่วมอภิปราย
วิทยากรร่วมอภิปราย คุณสร้อยทอง เตชะเสน และ ทพญ.นนทลี วีรชัย
วิทยากรร่วมอภิปราย KM กับกระบวนการเรียนรู้
คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล, คุณสร้อยทอง เตชะเสน และ ทพญ.นนทลี วีรชัย
พญ.นันทา อ่วมกุล, รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ และคุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล เพื่อนร่วมทาง KM
ภาพ อ.หมอ JJ มาเยี่ยมชมบู๊ทกรมอนามัย "พี่นันทา พี่สาวผมครับ" อ.หมอ JJ รีบรายงาน ... แต่ทว่า อาจารย์คะ เหมือนเพื่อนกันเลยค่ะ
คุณศรีวิภา เลี้ยงพันธุ์สกุล
สุดท้าย นำภาพนี้มาฝาก ... มาดเข้ม คุณศรีวิภา ... ให้ดูไว้นะคะ เผื่อว่า คราวหน้าคราวหลัง จะได้มีรอยยิ้มผุดขึ้นมาได้ระหว่างบรรยาย