ปลัดยุคใหม่มีมากมาย  โดยเฉพาะปลัด อบต. ที่จะกล่าวในที่นี้คือ ปลัดอำเภอ ๆ มีงานส่วนใหญ่จะอยู่ที่อำเภอ  สำหรับในพื้นที่ชาวบ้านจะรู้จักน้อย  เพราะมีบทบาทใหม่ของปลัด อบต. ที่จะกล่าวถึงเป็นปลัดเหล็ก ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและความมั่นคง

                      บุญมาก  นาควัชระ  รู้จักมาเมื่อคราวเขาเป็นปลัดอำเภอ อยู่จังหวัด กิ่งอำเภอ และอำเภอ หากดูเฉพาะชื่อแล้วไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะชื่อ บุญมาก  สำหรับนามสกุลไม่ต้องห่วงเพราะนามสกุลนี้แวดวงการจะรู้จัก บุญมาก เป็นคนสบาย ๆ ทุ่มเทตั้งใจทำงานเป็นเลิศหากได้ยากในแวดวงมหาดไทยยุคใหม่

                      ไม่ได้บอกว่าปลัดท่านอื่นใดแวดวงมหาดไทยจะไม่มีน้ำยา  ผมกำลังจะบอกว่า การกระจายอำเภอ  ทำให้อำเภอเขาขาดงบประมาณ ( ฟังมา ) ขาดความคล่องตัว ปรับบทบาท  ที่บอกว่า ปลัดเหล็ก  เพราะดูตามที่ชาวบ้านพูดถึง  และมีข่าวนำเสนอ  ปลัดบุญมาก ไปลุยกับหน่วยงานรัฐ  จับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมาย อย่างไรก็ดี ที่ทำหน้าที่เชื่อมประสาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัญหาพื้นที่ทำกิน เขาก็ทำได้ดี  จะมองว่าปลัดเหล็ก  ทำงานมวลชนไม่เป็นก็ไม่ได้ เขาทำเป็นเหมือนกัน

                      http://www.chownan.com/webboard/generate.cgi?content=1175&board=board

                      เราเลยต้องเขียนว่า ปลัดเหล็ก เป็นคนดีของมหาดไทย ที่เราควรกล่าวถึง.