Gotoknow กับ “การรักษาดุลยภาพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

แนวโน้มการปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ของปัจเจกหรือองค์กรควรที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ดุลยภาพของตนเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง หนทางไปสู่ “ความยั่งยืน”

สิ่งต่างๆล้วนเปลี่ยน นาทีนี้ กับอีกนาทีข้างหน้าก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มการปลี่ยนแปลงจะเร็วขึ้นเรื่อยๆการเรียนรู้ของปัจเจกหรือองค์กรควรที่จะเท่าทันความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่ดุลยภาพของตนเองท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง หนทางไปสู่ ความยั่งยืน

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง(Continuous Learning) เป็นวิธีที่เป็นหนทางสู่การ "พัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน" 

Gotoknow มีองค์ประกอบ ประการ ที่ครบถ้วนสำหรับการเรียนรู้ กล่าวคือ

๑.           ความรู้( Knowledge)  และ ข้อมูลข่าวสาร (Information)

๒.           การสื่อสาร ( Communication)

๓.           การเรียนรู้ที่ดี

ที่ Gotoknow มีความรู้ และ ข้อมูลที่หลากหลาย จากผู้ปฏิบัติการโดยตรง ที่นำ tacit knowledge เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ต่อยอดในบริบทที่ต่างกัน และบางส่วนนำ Explicit Knowledge มาเขียนบันทึก เผยแพร่ก็นับว่าได้ประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อมากขึ้น  การสื่อสาร ที่เข้าถึงง่าย และไม่มีเงื่อนไข  อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงข่าวสารได้ ในโลกของการสื่อสารไร้พรมแดน วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใน Gotoknow ถือว่าเป็น การเรียนรู้ที่ดี มีการให้กำลังใจกัน ให้ความเห็นเพื่อต่อยอดความรู้จากบันทึก ทัศนคติเชิงบวกต่อกัน ตลอดจนการสร้างชุมชนย่อยๆลักษณะเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ กระบวนการ B2B จนถึง F2F ในที่สุด     

สิ่งดีที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ผ่าน Gotoknow เหล่านี้นับว่าเป็นคุณูปการในการขับเคลื่อนสังคม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืน สอดคล้องกับกระแสฟ้ามิอาจกั้นในปัจจุบัน  

ที่เขียนเพราะผมเองได้ประโยชน์อย่างมากจากการเข้ามาเขียนบันทึกเป็นประจำ และมีเพื่อนๆมาต่อยอดองค์ความรู้ของผม และผมไปต่อยอดคนอื่นบ้างที่สำคัญที่สุดคือผมมีพันธมิตร กัลยาณมิตรทางปัญญาใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมากมายในทุกวัน

 

โดยปกติผมเองอยู่ที่แม่ฮ่องสอน อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ค่อนข้างห่างไกลจากสื่อต่างๆ และโอกาสน้อยนักที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนข้างนอก    หากไม่มี Gotoknow ผมคงต้องเดินทางไกลแสนไกลสำหรับ การจัดการความรู้ เพื่อ สังคม และ ตนเอง

 

ขอบคุณ Gotoknow ครับ


 

เสียงขอบคุณจากชุมชนรากหญ้า( Grass root Communities) แม่ฮ่องสอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The ultimate leaderความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 
     GotoKnow.Org ทำให้การเดินทางของความรู้สั้นลง สดและเร็วมาก ทั้ง ๆ ที่แหล่งความรู้นั้นกว้างขวางเหลือคณานับ
เขียนเมื่อ 

เช่นเดียวกันผมครับ

ผมก็ได้ความรู้จากการเข้ามาอ่าน Gotoknow เป็นประจำครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้รับความเห็นชอบจากหลักสูตรเท่าไหร่ครับ

ทางหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน อยากจะให้เข้าไปอ่านหนังสือที่เขียนไว้ตามห้องสมุดมากกว่า

แต่อย่างไรผมก็จะให้เวลาทั้งสองอย่างเท่า ๆ กันครับ

พี่ชายขอบ และ อาจารย์ปภังกร ทั้งสองท่านเป็นปิยะมิตรที่ผมพบเจอในGotoknow.org เป็นสิ่งที่วิเศษสุดสำหรับผมครับ

"วิสสาสา ปรมาญาติ ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างหนึ่ง"

คำคมของ ท่านวิษณุ เครืองาม เก็บมาจาก  หนุ่มเมืองจันทร์ ฉะ แฉ ฉาว มติชนสุดสัปดาห์
เขียนเมื่อ 
ดุลยภาพ ทางความคิดคือ มิติอีกหนึ่งช่องทางของการสอดแทรกเกร็ดความรู้ เพื่อเป้าหมายที่เท่าเทียมแห่งการเรียนรู้..............

ท่าน น.เมืองสรวง

ผมเห็นว่าอยู่กาฬสินธิ์ไม่แน่ใจว่าท่านได้มากับกลุ่ม sanuk  ที่แม่ฮ่องสอนหรือไม่?

ในวันนั้นผมคุยและแนะนำเรื่อง Gotoknow ในระหว่างที่ผมเป็นวิทยากร เรื่อง การท่องเที่ยวด้วย 

เพราะเห็นว่า Sanuk ได้พาประช่าสัมพันธ์ จว. ๔ จว. มาด้วยครับ 

ก็ขอบคุณที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ ทางอีสานมีของดี พื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า หลากหลายมาก

ผมได้ติดตามบันทึกท่าน มาโดยตลอด

ได้ประโยชน์จากgotoknow เช่นกันค่ะ ตั้งแต่เจอที่นี่ รู้สึกว่าตัวเองคิดอะไรทางบวกขึ้นมาก และเริ่มหัดคิดรอบด้าน ให้รอบคอบขึ้น เข้ามาอ่านบันทึกของคุณจตุพรเรื่อยๆ ก็ได้ความรู้ที่ไม่เคยรู้ ขอบคุณนะคะ

 

ท่านอาจารย์จันทรัตน์

ผมยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ...ในโลกของGotoknow เรามีเพื่อนมากมาย

และเพื่อนๆที่นี่น่ารักทุกคนครับ

ขอบคุณครับ

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 
เรียนคุณจตุพร ...ที่เคารพ ขอบคุณสำหรับน้ำใจนะครับ ผมไม่ได้ไปประชุมกับกลุ่ม sanukครับ ตอนนี้ผมทำงานอยู่ที่ชลบุรี มีอะไรก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครับ ผมเดินทางอยู่บ่อย ๆ กลับบ้านทุก ๆ เดือนครับ