km-siwaram

ความสำเร็จในการประกวดกิจกรรมอย.น้อยของโรงเรียนวัดศิวาราม

ความสำเร็จในการนำนักเรียนเข้าร่วมประกวดกิจกรรม อย.น้อย     ที่สารธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2549
 

     อย.น้อย หมายถึง นักเรียนที่เป็นอาสาสมัครในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
       โรงเรียนวัดศิวาราม ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย เมื่อ ประมาณเดือน ธันวาคม  2548 โดยท่าน  ผอ. จุไรรัตน์  เอิบกมล ได้มอบหมายให้ดิฉัน ดำเนินงานในโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนและกิจกรรมอย.น้อย  ดิฉันจงชักชวน ครูสายสุณีย์  พุทธงชัย มาร่วมเป็นที่ ปรึกษาในการทำโครงการนี้ด้วย กิจกรรมอย.น้อยที่ทำในโรงเรียนมี
1. ตรวจหารสารปนเปื้อนจากร้านอาหารในโรงเรียนแล้วนำส่งสาธารณสุขจังหวัด
2. นำนักเรียนไปตรวจหาสารปนเปื้อนและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารและยาในชุมชน
3. เดินรณรงค์ เกี่ยวกับอาหารและยา
4. ให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารและยา
      เมื่อวันที่   22  มิถุนายน  2549  สาธารณสุขจังหวัดได้จัดประกวดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับ เขต และระดับประเทศ 
      ดิฉันจึงได้ปรึกษากับท่าน ผอ. ว่าโรงเรียนของเราจะส่งเข้าประกวดหรือไม่ในการประกวดครั้งนี้  แต่ดิฉันก็มีความคิดส่วนตัวว่าน่าจะเข้าร่วมประกวด เพราะจะได้รู้ว่า แต่ละโรงเรียนเขาทำกันอย่างไร  เมื่อปรึกษาแล้วท่าน ผอ. อนุมัติให้เข้าร่วมประกวดได้ เพราะโรงเรียนของเราได้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเหรียญทองแล้ว กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและยังเป็นการนำนักเรียนไปหาประสบการณ์นอกสถานศึกษาอีกด้วยก็นับว่าเป็นประโยชน์กับตัวนักเรียนอีกทางหนึ่ง
     ดิฉันจึงทำการคัดเลือกนักเรียนชมรมอย.น้อยที่จะเป็นตัวแทนไปนำเสนอผลงาน  โดยคัดเลือกนักเรียน ม. 3 จำนวน  3 คน  คือ ด.ช. ส่งศักดิ์  จั่นทองสุข,  ด.ญ. วรรณิศา   เขียวน้อย, ด.ญ มยุรี   สดใส  และนักเรียน ม.2  จำนวน 2 คน  ด.ญ เปรมิกา  ปรางเลิศ,และ ด.ช. ชัยชนะ  ชำนาญพล  หลักการคัดเลือกนักเรียน  จะคัดเลือกจากนักเรียนที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  และเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเวลาเรียนในห้องเรียนและเป็นนักเรียนที่อยู่ในชุมชนเป้าหมายที่ทางโรงเรียนจะออกไปสำรวจอาหารปนเปื้อน โดยได้รับคำปรึกษาจากครูสายสุณีย์  และได้ร่วมกันพาเด็ก ๆ ออกไปสำรวปนเปื้อนในอาหารและให้ความรู้ในชุมชนวัดศิวาราม   แล้วดิฉันจึงได้นำข้อมูลที่ได้มาสอนให้นักเรียนทำเป็นสไลด์ นำเสนอผลงานโดยใช้โปรแกรม PowerPoint และฝึกซ้อมให้นักเรียนเป็นผู้บรรยาย  ได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียนในการที่จะนำเสนอผลงานอยู่  2  วัน  โดยให้ผู้เข้าร่วมทั้ง  5  คน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดแบ่งหน้าที่ให้ ด.ญ. มยุรี เป็นประธาน มีหน้าที่แนะนำสมาชิกในกลุ่มเมื่อออกไปนำเสนอผลงานบนเวที  ด.ญ.วรรณิศา และ ด.ช. ส่งศักดิ์ รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาพสไลด์ และกิจกรรมกำจัดเหาในโรงเรียน จะนำเสนอโดย ด.ญ.เปรมิกา, ด.ช. ชัยชนะ,และด.ญ. มยุรี  โดย มีผู้บรรยายเป็น 2 คนเดิม     การทำกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจาก คณะครูในโรงเรียนเป็นอย่างดี   ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวีดีโอคลิบในการสอน  การให้ข้อมูลนักเรียนของครูประจำชั้นแต่ละห้อง และสถานที่ถ่ายทำคลิบวีดีโอ        เมื่อนำผลงานไปประกวด  มีโรงเรียนเข้าร่วมประกวด  6  โรงเรียน   คือ รร. จอมสุรางค์อุปถัมภ์,  รร. ท่าเรือนิตยานุกูล  รร.อยุธยาวิทยาลัย,  รร. อิสลามศรีอยุธยา   รร. วัดสว่างอารมณ์  และ รร.วัดศิวาราม   ในการนำเสนอผลงานของนักเรียนทางคณะกรรมการให้จับฉลากเพื่อจัดลำดับการนำเสนอ  โรงเรียนของเราได้ส่ง มยุรี เป็นตัวแทนไปจับ จับได้อันดับที่ 3 ดิฉันสังเกตุเห็นว่านักเรียนของเราดีใจที่ได้ลำดับนี้  โรงเรียนของเราได้นำเสนอกิจกรรม อย.น้อยในโรงเรียนและตอบคำถามของคณะกรรมการที่ได้ซักถามได้เป็นอย่างดี  จึงได้รับคำชมจากคณะกรรมการหลายท่าน  ว่าเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมสมัครโครงการอย.น้อยเป็นปีแรกและก็ส่งกิจกรรมที่ทำเข้าร่วมประกวดเลย   และยังได้รับคำชมอีกว่านักเรียนสามารถนำเสนอกิจกรรมได้ดี  ถึงจะตัวเล็กก็ เป็นจิ๋วแต่แจ๋ว   นักเรียนสามารถตอบคำถามของคณะกรรมการได้ โดยใช้ไหวพริบส่วนตัวและความรู้จากที่ครูสั่งสอนไป บวกกับความใสซื่อบริสุทธิของนักเรียนก็เลยออกมาดูน่ารัก  ได้รับการปรบมือให้กำลังใจจากผู้เข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก
       ในการส่งประกวดกิจกรรม อย.น้อยในครั้งนี้ดิฉันถือว่าประสบความสำเร็จเป็นไปอย่างที่คาดหมายไว้  โรงเรียนของเราได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล  1,000 บาท  ซึ่งทำให้ตัวแทนนักเรียนที่ไปนำเสนอผลงานมีความดีในมาก จนออกปากว่ารู้สึกอิ่มใจเพราะนอกจากเขาจะได้ประสบการณ์แล้วพวกเขาก็ยังสามารถนำชื่อเสียงที่ดี มาสู่โรงเรียนของเขาด้วย
       ดิฉันจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูในโรงเรียน และความตั้งใจของนักเรียนที่ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างจริงจัง

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลการประกวดกิจกรรมอย.น้อยโรงเรียนวัดศิวารามความเห็น (0)