บทกลอนวันนี้เอาไว้เตือนใจเราเวลาเกิดข้อขัดแย้งค่ะ แปลมาเรื่อยๆตามลำดับของต้นฉบับจริงที่ Online Edition of One World, One Heart  ยังมีอีกประมาณ 4-5 บทค่ะ ล้วนแล้วแต่โดนใจ ใครอยากเห็นความสวยงามของต้นฉบับก็คลิกเข้าไปดูได้จาก link บนชื่อเลยค่ะ ส่วนบทแปลก่อนหน้านี้ ก็ตามอ่านได้ที่ link แต่ละบทได้เลยนะคะ
บทที่ 1, บทที่ 2, บทที่ 3, บทที่ 4บทที่ 5,  บทที่ 6, บทที่ 7 และ บทที่ 8

We Must Learn to Understand One Another
พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจซึ่งกันและกัน

      C
onflicts always occur
มีความขัดแย้งเกิดขึ้นเสมอ

     It is in the resolution of conflicts
     that human beings stand out

วิธีการที่เราแก้ปัญหาความขัดแย้งนี่แหละที่ทำให้ความเป็นมนุษย์โดดเด่นขึ้นมา

     Every conflict can and should be calmed
     by talking about and understanding
     one another's needs
     and by acting with compassion
     to solve the differences
ทุกข้อขัดแย้งสามารถและควรที่จะทำให้สงบลงด้วยการสนทนาและทำความเข้าใจความต้องการของกันและกัน และด้วยการกระทำอย่างเห็นอกเห็นใจกันเพื่อจะแก้ไขข้อแตกต่างเหล่านั้น

     This is how all people should get along
นี่คือวิธีการที่ทุกคนควรใช้ในการอยู่ร่วมกัน

     This is how we must get along
นี่คือวิธีการที่พวกเราต้องใช้ในการอยู่ร่วมกัน