บวร

บวร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
Usernameborworn
สมาชิกเลขที่8130
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนวัดบ้านดอนทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ประถมศึกษาปีที่ 3-4 โรงเรียนบ้านงิ้วศึกษาคาร อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด

ประถมศึกษาปีที่ 5-7 โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

มัธยมศึกษาปีที่ 1-5 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาโทภาษาไทย วิทยาลัยครูบุรีรัมย์

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ รุ่นที่ 6 หมู่เรียน 6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เว็บไซต์ :