ปริศนาธรรม ที่ผู้เขียน พัฒนาการเรียนรู้ มาประมาณ 5-6 ปี แต่ยังมิได้เข้าใจทั้งหมด เนื่องจากยังไม่มีที่ ที่เหมาะสมในการเล่นพิสูจน์บทเรียน คือ ปรัชญาการบริหาร "กระจก มีหกด้าน"

              เนื่องจากผู้เขียนเห็นว่า ได้เรียนรู้จัก สัมผัส ทุกภาคส่วน ที่มีความสำคัญ ต่อผืนแผ่นดินไทย ครบถ้วนแล้ว ตลอดระยะเวลา Fast learning โปรแกรม KM Internship เกือบ 3 เดือน ในเวที "มหกรรม KM ราชการไทย ก้าวไกลสู่ LO"   วันนี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

              ผู้เขียนมีโอกาสได้ถ่ายทอด "ความมุ่งมั่นของ สคส. ในการขับเคลื่อน KM ในสังคมไทย กับตัวแทนจาก กองทัพราชนาวีไทย" เปรียบดั่ง ตัวแทน รั้วของชาติ

              วันที่ 11 ของการนับถอยหลังตามโปรแกรมนี้ เป็นโอกาสอันดี สำหรับ ผู้ที่กอรปกรรมดี ทางโลก ทุกท่านพึงควร ได้รับรู้ สิ่งดีงาม เพื่อใช้ในการ ทำความดี สร้างบารมี ต่อไป จนกว่า ชีวิตจะหาไม่...