ยินดีต้อนรับ

       ช่วงนี้ที่โซนใต้คึกคักเป็นพิเศษ  เนื่องจากในวันเสาร์นี้จะได้มีโอกาสต้อนรับบุคคลสำคัญ (จากต่างถิ่น) 2 ท่าน  คือ

       1.คุณสุวัฒนา   ศรีภิรมย์    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายการออม  สำนักเศรษฐกิจการคลัง   กระทรวงการคลัง

        2.คุณภีม  ภคเมธาวี  ผู้ประสานงานโครงการวิจัย "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน"  หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

        นอกจากบุคคลสำคัญทั้ง 2 ท่านแล้ว  กลุ่มทางโซนใต้  ซึ่งประกอบด้วยอำเภอแม่พริก  และ  อำเภอเถิน  ยังได้กราบเเรียนเชิญหน่วยงานราชการในอำเภอ  เช่น  นายอำเภอ  กศน.  เกษตร  อบต.  เป็นต้น  ให้มาร่วมงานประชุมในครั้งนี้ด้วย  โดยกลุ่มแม่พริกจะรับเป็นเจ้าภาพค่ะ

        สำหรับเนื้อหาของการพูดคุยในวันพรุ่งนี้นั้น  (เท่าที่ทราบ) ในช่วงเช้าจะเป็นการประชุมประจำเดือนของกลุ่มทางโซนใต้  หลังจากนั้นจะสรุปงานเพื่อนำเสนอในช่วงบ่าย  คั่นรายการด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน  คือ  ข้าวเหนียว  ส้มตำ  ไก่ย่าง (วันนี้ขอเป็น 5 ดาวค่ะ) ไข่ต้ม (เมนูพิเศษของผู้วิจัยเองค่ะ)

       หลังจากนัี้้้นในช่วงบ่าย  ซึ่งได้เชิญหน่วยงานและบุคคลสำััคัญทั้ง 2 ท่้านมาร่วมงาน  จะเปิดเวทีด้วยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานในเรื่อง "กองทุนสวัสดิการชุมชน" ของโซนใต้  หลังจากนั้นคุณสุวัฒนา  ศรีภิรมย์  จะพูดเรื่อง  "กองทุนชราภาพ" ต่อด้วย  คุณภีม  ภคเมธาวี  พูดเรื่อง  "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน"  ในช่วงท้ายจะเป็นการเปิดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และเปิดป้ายธุรกิจชุมชน (ทำ พ.ร.บ.รถ)

        บรรยากาศและผลจะเป็นอย่างไร  ผู้วิจัยจะนำมาเล่าให้ฟังนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)