ขอให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนชุดวิชาวิจัย ภาคบ่าย 23 กค.49 เวลา 13.00 น.

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วิชา QM ดร.กฤษดา

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2549  ภาคเช้า ดร.กุญชรี แจ้งให้นักศึกษา QM BSc.ไปเข้ารับการอบรมกับ อาจารย์ศุภชัยนะครับ

ส่วนภาคบ่ายวิชาวิจัยของ ดร.กฤษดาเข้าชั้นเรียนปกติ แต่เริ่มเวลา 13.00 น.(อย่าลืมกิจกรรมนะครับ)

1.นักศึกษาทุกคนเสนอเสนอกรอบการวิจัยของตนเอง ด้วยแบบฟอร์ม02

2.นักศึกษารุ่นแรก 1 คนเสนอเค้าโครง3บท(อจ.จำชื่อไม่ได้ว่าควรเป็นใคร เอาตามที่จัดไว้แล้วครับ)

                         -อาจารย์กฤษดา ผู้ประกาศ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชั้นเรียน-วิธีการวิจัย ภาค2/2549ความเห็น (0)