นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม


พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเกาะช้าง / วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
Username
nursing
สมาชิกเลขที่
1393
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา


มัธยมศึกษา โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

·การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี วันที่ 25-29 มีนาคม 2545

·การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยเบื้องต้น ตามโครงการเตรียมความพร้อมรับสถานการร์ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ อุบัติภัย ในแหล่งท่องเที่ยว โดย โรงพยาบาลเกาะช้าง วันที่ 21 มกราคม 2546

·Update In Neonatal Resuscitation โดย โรงพยาบาลตราด วันที่ 10-12,17-18 พฤศจิกายน 2546

·การพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย วันที่ 14-16 มกราคม 2547

·การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ โดย โรงพยาบาลเกาะช้าง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547

·เวชศาสตร์ใต้น้ำและการรักษาพยาบาล โดย โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ วันที่ 1 พฤษภาคม 2547

·บทบาทพยาบาลกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547

·บทบาทพยาบาลในการให้การปรึกษาทางสูติศาสตร์ โดย วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี วันที่ 30-31 มีนาคม 2548

·การประชุมวิชาการประจำปี Annual academic meeting สังคมต่างวัยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2548

สถานที่ทำงาน

 1. โรงพยาบาลเกาะช้าง 21/1 หมู่ 2 ต.เกาะช้าง กิ่งอ.เกาะช้าง จ.ตราด 23170
 2. วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี 36 ถนนเลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
 3. สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000

ประวัติการทำงาน

โรงพยาบาลเกาะช้าง

 1. งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. งามโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์
 3. งานการพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
 4. งานการพยาบาลสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI)
 5. งานโรคไม่ติดต่อ(NCD) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
 6. งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
 7. งานระบาดวิทยา
 8. งานการพยาบาลอาชีวอนามัย
 9. งานโรงพยาบาลจิตอาสา
 10. งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้แก่ HA QA KM
 11. งานการพยาบาลผู้สูงอายุ
 12. การพยาบาลอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
 13. การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว
 14. งานคลินิกยาต้านไวรัส HIV
 15. งานการพยาบาลให้คำปรึกษา
 16. งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
 17. งานการพยาบาลผู้ป่วยในและห้องคลอด
 18. งานประกันสุขภาพ

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

 1. วิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 2. วิชาการประเมินสุขภาพ
 3. วิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล
 4. ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล
 5. วิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 6. ทักษะชีวิต
 7. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 8. ปฏิบัติบริหารการพยาบาล
 9. ปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
 10. ปฏิบัติการวิชาจิตเวชชุมชน

ประวัติการทำงาน

- ย้ายมาช่วยราชการ ณ วพ.พระปกเกล้า จันทบุรี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553

ช่องทางติดต่อ

QRCode

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท