อนุทินล่าสุด


นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

จิตอาสา904 จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จิตอาสา904ตราด

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด#ตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

จิตอาสา904 จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จิตอาสา904ตราด

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด#ตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

จิตอาสา904 จังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ซ่อมแซมฝายน้ำล้น ณ ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

จิตอาสา904ตราด

#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด#ตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดและภาคีเครือข่าย เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

“โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.” จังหวัดตราด

(เมื่อ)วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดตราดได้จัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ให้บริการประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ทั้งนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดพิธีดังกล่าว โดยมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ทหาร ตำรวจ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสมาชิก พอ.สว. เข้าร่วม ภายในงานได้มีการมอบถุงยังชีพ/เบี้ยยังชีพให้แก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่ และมีการให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐด้านต่างๆ แก่ประชาชน ด้านการแพทย์ นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายแพทย์สุชาติ ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด และนายแพทย์สราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่ นำทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมให้บริการด้านการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ด้วย

พอสวตราด

#ตราด#สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบังคับการ นพค.14 สนภ.1 นทพ. อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด15 พ.ย.65ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบังคับการ นพค.14 สนภ.1 นทพ. อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด15 พ.ย.65ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบังคับการ นพค.14 สนภ.1 นทพ. อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด15 พ.ย.65ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบังคับการ นพค.14 สนภ.1 นทพ. อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด15 พ.ย.65ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ดูงานศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กองบังคับการ นพค.14 สนภ.1 นทพ. อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด15 พ.ย.65ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ผลการปฏิบัติงาน พอ.สว.ครั้งที่ 1/2566ณ วัดแหลมมะขาม หมู่ที่ 3 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

บันทึกนี้แสดงให้เห็นถึงหน่อกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่ได้รับมา สภาพจะเป็นท่อนๆ หน่อสภาพดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

บันทึกเตือนความจำเริ่มต้นปลูกกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องเมื่อเดือนมิถุนายน 2563 สั่งหน่อกล้วยมาจากจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1,000 หน่อความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ประชาสัมพันธ์จิตอาสาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

กล่องนี้ภายในจะมีอะไร ยังไม่มีเวลาเปิดดูต้องพาภรรยามาโรงพยาบาลมีอาการ เวียนศรีษะ บ้านหมุนตรงกับวันเกิดปีนี้พอดีไม่มีการเลี้ยงฉลองใดๆบันทึกไว้ในความทรงจำ27 เมษายน 2563ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

บันทึกไว้ในความทรงจำ27 เมษายน 2563มีคนนำกล่องของขวัญส่งมาในวันเกิดความเห็น (3)

HBD ค่ะ …. เราเกิดเดือนเดียวกันเลยค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ผลการดำเนินงาน จิตอาสา904ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ผลการดำเนินงาน จิตอาสา904 กระทรวงสาธารณสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม
เขียนเมื่อ

ผลการดำเนินงาน จิตอาสา904 กระทรวงสาธารณสุขความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท