ดิชั้นได้ไป POST ถามเกี่ยวเรื่องลิขสิทธิใน web
http://sereelaw.com/listallfaq.php
ได้คำตอบดังนี้
http://sereelaw.com/viewfaq.php?id=2888
http://sereelaw.com/viewfaq.php?id=2900

ดังนั้น ดิชั้นจึงคัดบทความบางส่วนมาเท่านั้น

และบทความในตอนแรก ดิชั้นได้คัดออกไปครึ่งหนึ่ง คือ 20 บทความ ซึ่งดชั้นได้ backup เก็บเอาไว้แล้วก่อนเอาออก
ถ้าใครต้องการก็สามารถ mail ขอได้ค่ะ (แต่ส่วนใหญ่ น่าจะ copy เก็บเอาไว้แล้ว)