การหาและการใช้ พลังงานจากธรรมชาติ

ศักดิ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การผลิต พลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งมีแผ่นโซล่าเซลล์ จำนวนหนึ่ง ที่เมื่อต้องแสงอาทิตย์ จะผลิตกระแสไฟฟ้าไปเก็บที่ แบตเตอรี ที่มีจำนวนพอจัดเก็บ แล้วนำไปใช้ในห้องสมุดโรงเรียน

       วันนี้มีการประชุม Video Conference ของ Roving Team โรงเรียนในฝัน เขตตรวจราชการที่ 4 ประกอบ ด้วยจังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  นนทบุรี  หรือ จะเรียกตัวเองว่า โรงเรียนใน ฝัน กลุ่มเจ้าพระยาตอนเหนือ (กรุงเทพ) จะได้จำง่าย  แต่ยังไม่เรียกเป็น ทางการ ที่มีส่วนเข้าไปร่วมงานนี้ เพราะมีกิจกรรม ที่น่าสนใจ  ซึ่ง งบประมาณเป็นของโรงเรียน  ส่วนทีมวิชาการประกอบ ด้วย ศึกษานิเทศก์ที่มีความสามารถ เข้าช่วยเหลือโรงเรียน  ซึ่งผมได้ รับการชักชวนหลายครั้ง แต่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องมีภาระกิจที่ ได้รับมอบ หมายในเวลาเดียวอยู่เนืองๆ ไม่มีงบประมาณ หรือมีต้องเจียดไปทำ กิจกรรมอื่นๆ อีก ดังนั้นการพูดคุย เพื่อหารูปแบบที่ประหยัด  การนำ เสนอ  Video Conference จึงเกิดขึ้น เนื่องจาก สพท.นนทบุรี เขต1 เคยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการประชุม การติดตาม การจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษ โดยคณะวิทยากร จากมหาวิทยาลัยใน ออสเตรเลีย  จากการประชุมครั้งนั้น ทำให้ทีมเทคนิค มีความรู้ความ สามารถในการใช้งาน โดยเครื่องมือที่ได้ จากศูนย์สาร สนเทศ  กระทรวงศึกษาธิการ  นั่นคือจุดเริ่มของการใช้เทคโนโลยีใหม่
ที่ประหยัดงบประมาณ  สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับหนึ่ง  ซึ่งหลายๆ คนมีความทึ่งในกิจกรรมอย่างมาก  ที่เกริ่นมานี้เพื่อที่นำเข้าสู่เรื่องที่แจ้งไว้ข้างต้น  เพราะได้พบคุณครูที่
โรงเรียนไทรน้อย  (ช่วงชั้นที่ 3 - 4)  ซึ่งคุ้นเคยกันดี  ได้ทราบข่าวดีว่า
โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันแล้ว  ซึ่งเป็นความปิติยินดีของ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
            กิจกรรมหนึ่งที่สอดรับกับเหตุการณ์ปัจจุบันคือการผลิต พลังงาน ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  ซึ่งมีแผ่นโซล่าเซลล์ จำนวนหนึ่ง ที่เมื่อต้องแสงอาทิตย์ จะผลิตกระแสไฟฟ้าไปเก็บที่ แบตเตอรี ที่มีจำนวนพอจัดเก็บ  แล้วนำไปใช้ในห้องสมุดโรงเรียน เป็นกา ร ประหยัด ไฟฟ้าในตัว เพราะนักเรียนที่เป็นวิทยากรประจำฐาน ได้นำเสนออย่างคล่องแคล่วในช่วงที่ กรรมการประเมินโรงเรียน รางวัลพระราชทานไป ตรวจในช่วงที่เป็นตัวแทนระดับจังหวัด
ซึ่งผลผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นตัวแทน  กิจกรรมด้าน การนำแสงอาทิตย์
มาใช้ประโยชน์  ได้ความช่วยเหลือการติดตั้งจากการไฟฟ้า ที่ตั้งที่ สะพานพระรามหก  ซึ่งวิทยากรประจำฐานบอกว่า ส่วนที่ีเหลือจากการ ใช้ ในห้องสมุดฌโรงเรียนสามารถขายคืนให้การไฟฟ้าได้ด้วย  ท่านคงสงสัยว่า ขายคืนอย่างไร  วิทยากรนำให้คณัผู้บังอาจ สงสัย
ไปดูที่บริเวณหน้าห้องสมุด  พบว่ามีมิเตอร์วัดการใช้กระแสไฟฟ้า ที่ใช้
ในห้องสมุด  ปกติมิเตอร์จะหมุนจากทางซ้ายไปทางขวา ช้าหรือเร็ว  อยู่ที่ปริมาณการใช้  ปรากฎว่าช่วงที่ไปดู  มิเตอร์หมุนช้า  วิทยากรได้ ไปปิดสวิทช์ๆฟฟ้าบางดวงที่ไม่มีผู้ใช้งาน  ปรากฎว่า มิเตอร์หมุนกลับ ตรงข้าม  ซึ่งเฉลยการที่โรงเรียนสามารถ ขายกระแส ไฟฟ้าคืน  โดยการหมุนมิเตอรจะช้าและบางครั้งย้อนกลับได้ ( เรื่องที่นำ้สนอ ไม่ได้หมายความเป็นการชี้โพรงให้กระรอกว่ามิ้เตอร์หมุนกลับทางได้
เพื่อไปเล่นแร่แปรธาตุ  เพื่อหาทางลดค่าไฟฟ้าที่ผิดวิธี  ถ้ามีข้อผิด พลาด เราไม่รับประกันความปลอดภัย ) การที่ความรู้ของนักเรียน ที่ได้รับจากการติดตั้งโดยใช้งบประมาณที่ชัดเจน แต่ถ้าโรงเรียน ขอให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดเป็นโครงงาน อาจทำไดโดยไม่ต้องใช้ งบประมาณสูงนัก  หากประสบผลสำเร็จ จะเป็นต้นแบบทีดี สำหรับท้องถินและประเทศชาติในอนาคต   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิดที่จะทำ......ความเห็น (1)

konthai
IP: xxx.188.14.167
เขียนเมื่อ 

ใหม่กว่า