dT

เหตุที่ต้องใช้ dT แทน TT
เหตุที่ต้องใช้ dT แทน TT เพราะ Immune titer ของเชื้อคอตีบในประชาชน ลดลง จนอาจเกิดปัญหาระบาดของโรคคอตีบได้ การให้ d ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อย(ไม่ใช้ D)  เป็นการกระตุ้น Immune ที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด                การฉีด dT (หรือ TT) ในหญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้ซักประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนมาหรือไม่ หากเคยและนานเกิน 5 ปี ควร booster เพียง 1 เข็ม หากไม่เกิน ไม่จำเป็นต้องให้ (ปัจจุบันพบว่าให้ dT หรือ TT มากเกิน จนเกิดอาการปฏิกริยาตอบสนองอย่างรุนแรงของร่างกาย (Arthus Reaction) 

[Ref. 0002 490721 รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร ]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Notes On Weblog (NOW)ความเห็น (4)

ham
IP: xxx.47.72.53
เขียนเมื่อ 

ที่ว่า

การให้ d ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อย(ไม่ใช้ D) เป็นการกระตุ้น Immune ที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น โดยไม่มีอันตรายแต่อย่างใด การฉีด dT (หรือ TT) ในหญิงตั้งครรภ์ และ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ให้ซักประวัติว่าเคยได้รับวัคซีนมาหรือไม่ หากเคยและนานเกิน 5 ปี ควร booster เพียง 1 เข็ม หากไม่เกิน ไม่จำเป็นต้องให้ (ปัจจุบันพบว่าให้ dT หรือ TT มากเกิน จนเกิดอาการปฏิกริยาตอบสนองอย่างรุนแรงของร่างกาย (Arthus Reaction)

การให้ d ซึ่งมีปริมาณเล็กน้อย(ไม่ใช้ D)สงสัยค่ะ d เล็ก กับ D ใหญ่มีควคามหมายเหมือนกันไมค่ะ ถ้าต่างกัน ต่างกันอย่างไรค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

คุณ ham ครับ

ขอบคุณครับที่ให้ความสนใจ

d กับ D ต่างกันครับ

d คือ Diptheria Toxoid ในปริมาณ 1-2 Lf unit

D คือ Diptheria Toxoid ในปริมาณ 25-30 Lf unit

วิชชุพร
IP: xxx.19.153.88
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์ค่ะ

จะได้อธิบายให้นักศึกษาฟังต่อไป

IP: xxx.47.140.89
เขียนเมื่อ 

เข้ามาหาข้อมูล ว่าทำไมต้องฉีด เพราะนานมากจนลืมเหตุผลไปแล้ว ขอบคุณมากค่ะ/อังค์ริสา พินิจจันทร์ 18 พค 2553