ผมได้เขียนคุณูปการของ Gotoknow ในบันทึกที่ผ่านมา เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นแบบนั้นจริงๆ

ครั้งนี้ผมมีปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นจริงโดยมี Gotoknow เข้าไปเกี่ยวข้อง

ช่วงเช้าวันหนึ่งมีโทรศัพท์จากพี่สาวที่เป็น ผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่ง เล่าเรื่องบันทึกในGotoknow ของเพื่อนนักพัฒนาคนหนึ่งที่ผมรู้จัก ที่พาดพิงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของเธอและองค์กร และสายๆวันเดียวกันก็มีโทรศัพท์จากน้องสาวอีกคนที่เป็นนักพัฒนาเอกชน โทรมาปรึกษาเรื่อง บันทึกใน Gotoknow ของที่พาดพิงและน้องสาวบอกว่าเหมือนถูกต่อว่าโดยตรงผ่านการเขียนบันทึกนั้น...!!!!!

เป็นเรื่องบังเอิญอย่างหนึ่ง คือ บันทึกทั้งสองบันทึกมาจากบุคคลคนเดียวกัน!!!

พี่สาว-น้องสาวเลือกที่จะโทรศัพท์มาคุยกับผมเพื่อระบายอารมณ์และบอกเป็นนัยๆว่าให้ผมคุยกับเพื่อนของผม (เจ้าของ Blog ต้นเหตุ) ให้ด้วย .....

ผมเข้าไปอ่าน Blog ที่ว่า หลายรอบ ซ้ำไปมา ผมไม่เห็นว่า บันทึกทั้งหลายใน Blog จะกล่าวหา หรือ พาดพิง 

...แต่ผมกลับมองว่า “นี่คือเป็นการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์” หากมองในเชิงบวก

ผมมองว่าจะเป็นประโยชน์มากทีเดียวหากเรา    “รู้จักรับฟังกัน” คุณสมบัติแบบนี้เมืองไทยยังมีน้อยมาก ซึ่งเป็นทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน แทนที่จะ“แข็งกร้าวไม่รับฟังกัน”

อยากให้ “รู้จักรับฟังกัน” เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ มีการสื่อสารกัน มีการเอื้ออาทรกัน มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ สร้างพลังบวกทวีคูณ (synergy)

เพื่อก้าวไปสู่สังคมอารยะแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง