ผมชอบใจบทความของคุณไมเคิล ไรท ในมติชนสุดสัปดาห์มาก   และในฐานะที่ผมเป็นหมอ  ผมคิดว่าคุณไมเคิล ไรท วิเคราะห์ทางจิตวิทยาได้ถูกต้อง  อ่านได้ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๒ กค. ๔๙