บริการ "จับภาพ" KM Inside

        ต่อไปนี้ สคส. จะเปลี่ยนยุทธศาสตร์การทำงานแล้วนะครับ    เปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การเข้าไปสร้างขีดความสามารถในการทำ KM ของหน่วยงานต่างๆ     มาเป็นยุทธศาสตร์ "ติดป้าย" KM Inside     เปลี่ยนจากเน้นบริการทำ workshop มาเป็นเน้นไป "จับภาพ" KM ของจริง

        เราจะทุ่มเทกำลังคนหนึ่งทีมฟุตบอล (๑๑ คน) ของเราเร่งไป "จับภาพ" KM ของหน่วยงานต่างๆ ที่เรา "ได้กลิ่น" KM ของแท้     หน่วยงานที่ต้องการให้เราไปจับภาพแจ้งมาได้เลยนะครับ    โดยกรอกแบบฟอร์มและให้ข้อมูลเราให้มากพอที่ "จมูกที่ไม่ไวนัก" ของเราพอจะได้กลิ่น KM ของแท้ของหน่วยงานท่าน     เราก็จะตามไปชื่นชมครับ    และถ้าเข้าตากรรมการ ก็จะได้ป้าย KM Inside เอาไปชื่นชม     และ สคส. ก็จะให้เกียรติ ให้โอกาสหน่วยงานท่านในโอกาสต่างๆ   
 
        เป็นโอกาสสร้าง visibility ของหน่วยงานโดยไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณา  

        แต่ สคส. จำเป็นต้องทำงานแบบแยกแยะนะครับ    เราจะไป "จับภาพ" หน่วยงานที่ "กลิ่นหอมยวนใจ" ก่อน     คือเราได้กลิ่น KM ที่ไหนแรงกว่า เราจะไปที่นั่นก่อน     เพราะกำลังของเรามีไม่มากตามที่บอกแล้ว     แต่ต่อไปถ้าความต้องการมีมาก เราอาจสร้างวิธีทำงานที่ให้บริการจับภาพได้กว้างขวางขึ้นก็ได้     เรายืดหยุ่นครับ

        หน่วยงานที่สนใจ  ไปเอาแบบสอบถามได้จากเว็บไซต์ สคส. นะครับ www.kmi.or.th  คงต้องตั้งแต่วันที่ ๒๖ กค. เป็นต้นไป

        อาจมีคนถามว่า    อ้าว! แล้วหน่วยงานใหม่ที่อยากทำ workshop ฝึกคนทำ KM  ฝึก "คุณอำนวย"  จะพึ่งใคร     มีที่พึ่งแยะแล้วครับ     ทั้งบริษัทที่ปรึกษา      สถาบันเพิ่มผลผลิตฯ     KFC(oP)     หน่วยราชการที่ทำเก่งแล้ว    และบริษัทเอกชนที่ทำเก่งแล้ว     สคส. มีรายชื่อให้บริการได้ครับ

วิจารณ์ พานิช
๒๒ กค. ๔๙