อิทธิพลของการตายของเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ ในเขตพัฒนาชนบทยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  ติดต่อ

ธวัชชัย และคณะ (2528) ได้ ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการตายของเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์ ในเขตพัฒนาชนบทยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบว่า การตายของเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่ม หรือ ลดภาวะเจริญพันธุ์ ดังนั้น การที่จะลดภาวะเจริญพันธุ์ให้ต่ำลง  และเป็นการลดอย่างถาวร ต้องคำนึงถึงการลดการตายของเด็ดควบคู่ไปกับการเพิ่มบริการ ในการวางแผนครอบครัวด้วย

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 40223, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-26 21:05:37+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทคัดย่อ#การตาย#ภาวะเจริญพันธุ์

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)