๑๗. ช่วยเหลือเด็กประสบปัญหา

แจ้งเหตุ เด็กประสบปัญหาทางสังคม ในลักษณะต่างๆ เช่น กำพร้า ถูกทอดทิ้ง เร่ร่อน ขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู ติดต่อศูนย์ประสานงานพึ่งได้  กระทรวงสาธารณสุข 1669 เวลาราชการ

ช่วยเหลือ เร่งด่วน 24 ชั่วโมง ศูนย์ประชาบดี กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ โทร 1300

 

และที่

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก 143/109-111 หมู่บ้านปิ่นเกล้าพัฒนา ซ.สุวรรณคีรี ถ.บรมราชชนนี อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. 10700

http://www.iamchild.org

 

 

 

* เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสิริราช สมบัติครบ ๖๐ ปี นี่คือต้นแบบความดีเพื่อให้คนไทยสามารถทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลได้อย่าง เป็นรูปธรรม และสะดวกทั้งการทำดีเป็นกลุ่ม หรือเดี่ยว

* *  ลายแทงทำดีนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแรลลี่ทำดีจาก โครงการอาสาเพื่อในหลวง สามารถติดตามได้ที่ www.v4king.in.th หรือ เบอร์โทรศัพท์ 02-938-2636 หรือ e-mail : [email protected]

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายแทงทำความดีความเห็น (0)