ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

อาคารในโรงพยาบาลมโหสถหลังหนึ่งมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่า “ตึกรับคนเจ็บ อุปะถำโดย บลิสัท เคื่องดื่มกะทิงแดง จำกัด(ปะเทดไท)”

                                                                                 

ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงจะไปทำบุญช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2549) หน่วยงานที่ผู้เขียนทำงานจัดไปดูงานต่างประเทศ(เวียงจันทร์)เป็นครั้งแรก

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคมได้ข้ามไปฝั่งลาว ช่วงบ่ายพอมีเวลาว่างจากรายการดูงาน-ทัวร์เกือบ 2 ชั่วโมง ผู้เขียนมีโอกาสแวะไปชมโรงพยาบาลมโหสถอย่างไม่ได้เป็นทางการ(ไม่ได้ติดต่อ หรือขออนุญาตเข้าชมก่อน)

                                                                                     

ท่านอาจารย์ รศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย สหายธรรมที่เป็นผู้ริเริ่มบูรณะเจดีย์พระธาตุวัดสวนดอกเล่าว่า ท่านอาจารย์ รศ.ทพ.ทนง ฉัตรอุทัยได้บริจาคเครื่องทำฟันให้โรงพยาบาลแห่งนี้ชุดหนึ่ง

นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งนี้ไปศึกษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทันตแพทย์ไทยมีการ “พัวพัน(ภาษาลาวหมายถึง “ความสัมพันธ์อันดี”)” กับลาวพอสมควร

อาจารย์แมว(ชื่อเล่น)สหายธรรมวัดท่ามะโอรู้จักกับอาจารย์ศัลยแพทย์ที่นี่ นำกองผ้าป่าไทยไปทอด ณ เมืองสะหวันนะเขต เพื่อสมทบทุนกันสร้างศาลาวัดอเนกประสงค์ที่นั่น นี่ก็เป็นการพัวพันเหมือนกัน

                                                             

อาคารในโรงพยาบาลมโหสถหลังหนึ่งมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่า “ตึกรับคนเจ็บ อุปะถำโดย บลิสัท เคื่องดื่มกะทิงแดง จำกัด(ปะเทดไท)”

ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาในกุศลเจตนาของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด(ประเทศไทย) และท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ

ลาว-ไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ถ้ารัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือลาวมากกว่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมมิตรภาพให้ดี และยั่งยืนยิ่งขึ้น

                                                                                       

ขอเรียนเสนอว่า ถ้ามีการตั้งสถาบันการศึกษาข้ามชาติ (transnational colleges) เช่น เปิดสอนวิชาการพยาบาล การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การทำอาหาร ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ฯลฯ แบบ 3 ภาษากับเพื่อนบ้านก็น่าจะดี

วิทยาลัย 3 ภาษา (trilingual colleges) นี้น่าจะเปิดสอนภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาหลัก เช่น ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนลาว ให้สอนภาษาลาว-ไทยเป็นหลัก ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนพม่า ให้สอนภาษาพม่า-ไทยเป็นหลัก ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนกัมพูชา ให้สอนภาษาเขมร-ไทยเป็นหลัก ฯลฯ

นิสิตนักศึกษาน่าจะรับจากฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้านอย่างละครึ่ง และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง เน้นให้มีครูบาอาจารย์ทั้งสองฝ่าย เช่น ลาว-ไทย กัมพูชา-ไทย พม่า-ไทย ฯลฯ เวลาฝึกงานให้ฝึก 2 ประเทศ เช่น ลาว-ไทย กัมพูชา-ไทย พม่า-ไทย ฯลฯ

                                                                                     

ถ้าทำได้อย่างนี้... เพื่อนบ้านกับไทยน่าจะได้มิตรภาพกัน คนที่จบไปน่าจะมีประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (crossculture) อย่างกว้างขวางทีเดียว...

แหล่งข้อมูล:                                                                        

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพอาคารกระทิงแดง โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร์ สปป.ลาวภาพใหญ่ [[[[[ คลิกที่นี่ ]]]]]

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพป้ายอาคารกระทิงแดง โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร์ สปป.ลาว [[[[[ คลิกที่นี่ ]]]]]

 • ที่อยู่ของภาพป้ายอาคารกระทิงแดง >>>  http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang2.jpg 
   
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.
 • ท่านผู้อ่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...
 • เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่:                                                        

                                                                                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (16)

ขอบใจสำหรับความซ่อยเหลือแก่คนลาวของเฮา ขอบุญจะคุ้มผู้มีจิตใจดีทุกคน

ขอขอบคุณอาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • เท่าที่พบมา... คนลาวมีลักษณะดีหลายๆ อย่าง
  (1). นับถือพระพุทธศาสนา
  (2). มีใจดี ไม่มักโกรธ เช่น ไปซื้อของ... ไม่ซื้อ ดูหรือชมเปล่าๆ ก็ได้ ฯลฯ
  (3). เป็นเพื่อนบ้าน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติที่ดีที่สุดของไทย
  (4). ซื่อ เป็นคนตรง ไม่นิยมคนคดงอ เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งถามคนลาวว่า คนลาวพูด "ขอบใจ" ทำไมไม่พูด "ขอบคุณ" พนักงานเสิร์ฟร้านครัวลาวตอบกลับมาว่า "คำขอบใจของลาวออกมาจากใจ"...
  (5). รู้จักรักษาเอกลักษณ์ชาติ เช่น ไกด์ลาว(คุณเพชร)นี่... ไม่ยอมพูดไทยกับคนไทย เอิ้นลาวตลอด เป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิ และวัฒนธรรมลาวพร้อมกันทีเดียว
  (6). กตัญญูรู้คุณ... ไกด์ลาวผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ที่คอ เล่าว่า ไกด์นี่ผ่าตัดคอมา ได้เติมเลือดคนไทย (ตอนที่ไกด์ผ่าตัดมีคนไทยไปบริจาคเลือดให้) กล่าวไปยิ้มแย้มไป

ขออนุโมทนา "สาธุ สาธุ สาธุ" กับ...               

 • (1). "บลิสัท เคื่องดื่ม กะทิงแดง (ปะเทดไท) จำกัด" ที่บริจาคอาคารคนไข้ในให้โรงพยาบาลมโหสถ เมืองเวียงจันทร์
  (2). ท่านอาจารย์ รศ.ทพ.ทนง ฉัตรอุทัยที่บริจาคเครื่องทำฟัน
  (3). คนไทย(ไม่ทราบว่า ท่านผู้ใด)ที่บริจาคเลือดให้ไกด์ลาว(คุณเพชร)เมื่อครั้งผ่าตัดคอ(ต่อมธัยรอยด์)

ขออนุญาตนำคำขอบใจของคนลาวฝั่งไทย(อาจารย์ออต)มาขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

 • "ขอบใจสำหรับความซ่อยเหลือแก่คนลาวของเฮา ขอบุญจะคุ้มผู้มีจิตใจดีทุกคน

อาจารย์หมอวัลลภค่ะ

ลิงค์ของรูปในบันทึกมีผิดหลายที่ค่ะ รูปจึงไม่แสดง แต่อันนี้ถูกค่ะ  http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang2.jpg 

หรือ

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ...

 • ขอขอบพระคุณครับ
 • รับจะแก้ไขด่วน(ถ้าเป็นไปได้จะแก้ภายใน 5-10 นาทีนี้เลย)

เรียนท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ...                

 • ทำการทดสอบลิ้งค์ 3 ครั้ง
 • ดูจะใช้การได้...
 • ถ้ามีอะไรบกพร่อง... ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ

ท่าทางเครื่องของอาจารย์จะ cache ของเก่าไว้ ให้ลองกด Ctrl + F5 ดูนะค่ะ เพื่อล้าง cache

รูปที่ทางเครื่องดิฉันไม่แสดงขึ้นมาคือ 3 รูปนี้ค่ะอาจารย์

http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang.jpg

http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang-S.jpg

http://gotoknow.org/file/wullopporn/vLoveKing.jpg

 

เรียนอาจารย์ ดร.จันทวรรณที่เคารพ...         

 • ทดลองกด Ctrl+F5 > ดู 3 ครั้ง
 • ทดลองลบ temporary internet files (โดยใช้ disc cleanup)
 • ทดลองกด Ctrl+F5 > 1 ครั้ง

ดูจะใช้การได้ดี...                                           

 • ถ้ามีอะไรบกพร่อง... ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ

อาจารย์ค่ะ

การ set up เครื่อง proxy server ของทาง network ที่อาจารย์น่าจะทำไว้ไม่ดีค่ะ คือ ไม่พยายาม clear cache ค่ะ

อาจารย์ไปที่ file album ของอาจารย์ใน GotoKnow ดูนะค่ะ จะเห็นว่า ลิงค์ของรูปทั้งสามไม่มีอยู่ใน file album ของอาจารย์ค่ะ

ตัวอย่าง screenshot ที่แสดงขึ้นมาที่ดิฉันค่ะ

http://gotoknow.org/file/jantawan/wronglink.jpg

 

ดิฉันเข้าไปดูในไฟล์อัลบั้มของอาจารย์ พบว่า อาจารย์มีรูปนี้

http://gotoknow.org/file/wullopporn/060619vLoveKing.jpg

แต่อาจารย์ไม่มีรูปนี้ในไฟล์อัลบั้มค่ะ

http://gotoknow.org/file/wullopporn/vLoveKing.jpg

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ...

 • จริงอย่างที่อาจารย์แนะนำครับ
 • ลองไปใช้เครื่องอื่นในหน่วยงานพบว่า เครื่องหนึ่งมีรูป อีกเครื่องหนึ่งไม่มีรูป
 • ขอขอบพระคุณครับ...
ดวงฤดี
IP: xxx.172.52.35
เขียนเมื่อ 

อยากปรึกษาอาจารย์ในฐานะ เข้าใจชุมชนลาว เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรให้พยาบาลลาว

1. ปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรคะ

2. หลักสูตร ควรเป็นแบบใด ระยะสั้น หรือปริญญา

3. ถ้าจัด แบบปริญญาโทน่าจะเน้น เฉพาะทางด้านใหน

 ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ

 

ขอขอบคุณอาจารย์ดวงฤดี...

 • ผมไม่มีข้อมูลและสถิติโรคภัยไข้เจ็บในลาว ซึ่งคงจะทำให้คำตอบต่อไปนี้มีขีดจำกัดมากทีเดียว

ปัญหาสุขภาพของลาวน่าจะคล้ายๆ กับปัญหาสุขภาพคนอีสานตอนบน และภาคเหนือตอนบนผสมผสานกัน

 • ทุกวันนี้เราพบว่า โรคติดเชื้อลดลง ยกเว้นเอดส์ วัณโรค(ที่มากับเอดส์) และมาลาเรีย
 • ไวรัสตับอักเสบน่าจะขึ้นกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น สำส่อนหรือไม่ สักร่างกายหรือไม่ ฯลฯ
 • ปัญหาที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ คือ โรคเรื้อรังที่ไม่ติดเชื้อ (noncommunicating diseases / NCD)
 • โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันเลือดสูง อ้วน อ้วนลงพุง
 • ปัญหาอื่นที่น่าจะพบบ่อยเช่นกันคือ โรคช่องปาก เนื่องจากบริการสุขภาพในลาวน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันน่าจะน้อย
 • โรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินเอ ไอโอดีน ธาตุเหล็กน่าจะมากเช่นกัน

 

ขอขอบคุณอาจารย์ดวงฤดี...

 • ขอต่อหน่อย
 • หลักสูตรระยะยาวน่าจะดีกว่าระยะสั้น เช่น ปริญญาที่ใช้เวลา 2 ปีขึ้นไป ฯลฯ

หลักสูตรน่าจะมีการเชิญอาจารย์ลาว หรือให้คนลาวเข้ามาเรียนด้วย

 • เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (crossculture learning)
 • เพื่อให้เกิดมิตรภาพข้ามพรมแดน (transborder friendship)
 • เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าไปทำการศึกษาวิจัยในพื้นที่
 • เพื่อให้ศึกษาเจาะลึกผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม เช่น คนลาวกินปลาดิบเหมือนไทยหรือไม่(เกี่ยวกับพยาธิใบไม้ในตับ + มะเร็งท่อน้ำดี) ฯลฯ

ขอต่ออีกหน่อย...

 • ปริญญาโทน่าจะเน้นด้านการพัฒนาการวิจัยปัญหาพื้นฐาน ระบบบริการสาธารณสุข การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการแพทย์แบบผสมผสานระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและภูมิปัญญาตะวันออก เช่น ฝังเข็ม นวดแผนไทย สมุนไพร ฯลฯ

ปริญญาโทนี้ควรจะเป็นหลักสูตรข้ามชาติ (transnational cirriculum) ที่มีคนลาว-คนไทย-คนชาติอื่นๆ เข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน...

 • คนลาว+คนอีสานมีแนวโน้มจะรักพวกพ้อง ขยันขันแข็ง อดทน สู้งาน อ่อนน้อมถ่อมตน
 • ลักษณะเช่นนี้สนับสนุนการทำงานบริการ เช่น การท่องเที่ยว ฯลฯ มาก

ขอให้มิตรภาพลาว-ไทยก้าวไกล และมีความสุข ความเจริญทั่วกันครับ

อธินันท์
IP: xxx.147.40.35
เขียนเมื่อ 

อยากได้เพื่อนประเทศลาวมากๆครับ อยากติดต่อทางวจดหมาย ครับ

ขอขอบคุณ... คุณอธินันท์

 • ดีมากๆ ครับที่คนไทยเราจะคบหาสมาคมกับเพื่อนบ้าน
คนลาวเป็นคนซื่อตรง นิสัยใจคอใกล้เคียงกับคนไทยมาก (อาจจะต่างกันตรงที่ชอบไปวัดมากกว่า อยู่แบบเรียบง่าย ประหยัดมากกว่า)
 • ตอนต้นของข้อคิดเห็น...
มีชื่ออาจารย์ "ออต" นั่นละ 
 • อาจารย์ออตมีเพื่อนชาวลาวมากมาย 
 • ถ้าอยากได้เพื่อนชาวลาวน่าจะลองปรึกษาอาจารย์ออตดูครับ