ท่านผู้อ่านหลายๆ ท่านคงจะไปทำบุญช่วงวันหยุดอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา (8-12 กรกฎาคม 2549) หน่วยงานที่ผู้เขียนทำงานจัดไปดูงานต่างประเทศ(เวียงจันทร์)เป็นครั้งแรก

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคมได้ข้ามไปฝั่งลาว ช่วงบ่ายพอมีเวลาว่างจากรายการดูงาน-ทัวร์เกือบ 2 ชั่วโมง ผู้เขียนมีโอกาสแวะไปชมโรงพยาบาลมโหสถอย่างไม่ได้เป็นทางการ(ไม่ได้ติดต่อ หรือขออนุญาตเข้าชมก่อน)

                                                                                     

ท่านอาจารย์ รศ.เกษสุดา ฉัตรอุทัย สหายธรรมที่เป็นผู้ริเริ่มบูรณะเจดีย์พระธาตุวัดสวนดอกเล่าว่า ท่านอาจารย์ รศ.ทพ.ทนง ฉัตรอุทัยได้บริจาคเครื่องทำฟันให้โรงพยาบาลแห่งนี้ชุดหนึ่ง

นอกจากนั้นยังมีอาจารย์ทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแห่งนี้ไปศึกษาต่อ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำให้ทันตแพทย์ไทยมีการ “พัวพัน(ภาษาลาวหมายถึง “ความสัมพันธ์อันดี”)” กับลาวพอสมควร

อาจารย์แมว(ชื่อเล่น)สหายธรรมวัดท่ามะโอรู้จักกับอาจารย์ศัลยแพทย์ที่นี่ นำกองผ้าป่าไทยไปทอด ณ เมืองสะหวันนะเขต เพื่อสมทบทุนกันสร้างศาลาวัดอเนกประสงค์ที่นั่น นี่ก็เป็นการพัวพันเหมือนกัน

                                                             

อาคารในโรงพยาบาลมโหสถหลังหนึ่งมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่า “ตึกรับคนเจ็บ อุปะถำโดย บลิสัท เคื่องดื่มกะทิงแดง จำกัด(ปะเทดไท)”

ผู้เขียนขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาในกุศลเจตนาของบริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด(ประเทศไทย) และท่านผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน... สาธุ สาธุ สาธุ

ลาว-ไทยเป็นเมืองพี่เมืองน้อง ถ้ารัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือลาวมากกว่านี้ก็จะเป็นการส่งเสริมมิตรภาพให้ดี และยั่งยืนยิ่งขึ้น

                                                                                       

ขอเรียนเสนอว่า ถ้ามีการตั้งสถาบันการศึกษาข้ามชาติ (transnational colleges) เช่น เปิดสอนวิชาการพยาบาล การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การทำอาหาร ช่างซ่อมจักรยานยนต์ ฯลฯ แบบ 3 ภาษากับเพื่อนบ้านก็น่าจะดี

วิทยาลัย 3 ภาษา (trilingual colleges) นี้น่าจะเปิดสอนภาษาเพื่อนบ้านเป็นภาษาหลัก เช่น ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนลาว ให้สอนภาษาลาว-ไทยเป็นหลัก ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนพม่า ให้สอนภาษาพม่า-ไทยเป็นหลัก ถ้าจัดตั้งที่ชายแดนกัมพูชา ให้สอนภาษาเขมร-ไทยเป็นหลัก ฯลฯ

นิสิตนักศึกษาน่าจะรับจากฝั่งไทยและฝั่งเพื่อนบ้านอย่างละครึ่ง และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษารอง เน้นให้มีครูบาอาจารย์ทั้งสองฝ่าย เช่น ลาว-ไทย กัมพูชา-ไทย พม่า-ไทย ฯลฯ เวลาฝึกงานให้ฝึก 2 ประเทศ เช่น ลาว-ไทย กัมพูชา-ไทย พม่า-ไทย ฯลฯ

                                                                                     

ถ้าทำได้อย่างนี้... เพื่อนบ้านกับไทยน่าจะได้มิตรภาพกัน คนที่จบไปน่าจะมีประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรม (crossculture) อย่างกว้างขวางทีเดียว...

แหล่งข้อมูล:                                                                        

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพอาคารกระทิงแดง โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร์ สปป.ลาวภาพใหญ่ [[[[[ คลิกที่นี่ ]]]]]

เชิญคลิกที่นี่ เพื่อชมภาพป้ายอาคารกระทิงแดง โรงพยาบาลมโหสถ เวียงจันทร์ สปป.ลาว [[[[[ คลิกที่นี่ ]]]]]

  • ที่อยู่ของภาพป้ายอาคารกระทิงแดง >>>  http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang2.jpg 
     
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ > สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙.
  • ท่านผู้อ่านนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้ครับ...
  • เชิญอ่าน & ดาวน์โหลดที่นี่: