ความเห็น 48310

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ...

  • จริงอย่างที่อาจารย์แนะนำครับ
  • ลองไปใช้เครื่องอื่นในหน่วยงานพบว่า เครื่องหนึ่งมีรูป อีกเครื่องหนึ่งไม่มีรูป
  • ขอขอบพระคุณครับ...