ความเห็น 48251

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ ดร.จันทวรรณที่เคารพ...         

  • ทดลองกด Ctrl+F5 > ดู 3 ครั้ง
  • ทดลองลบ temporary internet files (โดยใช้ disc cleanup)
  • ทดลองกด Ctrl+F5 > 1 ครั้ง

ดูจะใช้การได้ดี...                                           

  • ถ้ามีอะไรบกพร่อง... ขอความกรุณาชี้แนะด้วยครับ