ความเห็น 500784

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

ดวงฤดี
IP: xxx.172.52.35
เขียนเมื่อ 

อยากปรึกษาอาจารย์ในฐานะ เข้าใจชุมชนลาว เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรให้พยาบาลลาว

1. ปัญหาสุขภาพผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรคะ

2. หลักสูตร ควรเป็นแบบใด ระยะสั้น หรือปริญญา

3. ถ้าจัด แบบปริญญาโทน่าจะเน้น เฉพาะทางด้านใหน

 ขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะ