KM ที่รัก 10 (ที่ปรึกษาพาไป)

บ่ายวันนี้ อ.ที่ปรึกษานัดคุยเวลา 13.00น. ผมรีบทานข้าว ไปรออาจารย์ที่ห้อง จนถึงเวลา 15.00 น.จึงรู้ว่าอาจารย์ ติดสอน แต่ผู้ประสานงานน่าจะลืมแจ้งให้ผมทราบ แต่ไม่เป็นไร เพราะ เราไปรออาจารย์ ดีกว่าอาจารย์มารอเราครับ ผมได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาก็ดีใจแล้ว ประเด็นหลักที่คุยกัน เป็นเรื่องของการปรับความคิด ในการทำงาน โครงการวิจัย เรียงลำดับตั้งแต่ ชื่อหัวข้อ / Reviow / การวางแผน / การกำหนดกลุ่มประชากร / การเลือก Key people สิ่งที่ผมนำเรียน กับที่ปึกษา คือ การกำหนดปริมานงานให้สอดคล้องกับระยะเวลา ของการเรียน และอื่นๆ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำดังนี้

1. การเขียนที่มาควรใช้ข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงและชัดเจนในพื้นที่ที่เราจะทำวิจัย จริงๆ จะมีความหมายและตรงประเด็นมากที่สุด ตอนนี้ควรกลับไปรวบรวมข้อมูในพื้นที่ แล้วปรับไหม่

2. ประเด็นการการคัดเลือก ตัวแทนของประชากร จำนวนมากหรือน้อยไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่สุด ที่สำคัญคือ เราสามารถเลือกได้ตัวแทนที่มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนจริง และได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ และข้อมูลหลากหลาย ก็จะสามารถ วิเคราะห์ ได้มีคุณค่าและน่าสนใจ

3.ในช่วงSurvey อาจารย์เห็นด้วยกับการทดลองออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล แล้วไปทดลองทำกับ กลุ่ม นอกพื้นที่วิจัย เพื่อ หาข้อดีและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น มาปรับปรุง เครื่องมือ ไห้มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ

4. ส่วนวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถปรับตามสถาณการ ธรรมชาติและความคุ้นเคย ซึ่งบางครั้งการที่จะได้ข้อมูลที่ดีมีคุณภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธี Face to Face อาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆก็ได้ ในกรณีที่มีความคุ้นเคยกันดี ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปริญญาโท#หลักสูตร#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 38634, เขียน: 13 Jul 2006 @ 16:45 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)