km 9 ตัวแทนที่ไม่ใช่ตัวแทน

การเรียนรู้ในวันนี้ ยังเป็นเรื่องของการลงรายละเอียด Methodology สิ่งแรกที่เราพูดถึงคือ Methodology ของแต่ละคนมีความเหมือน หรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรบ้าง ในเรื่องกระบวนการโดยรวม มีความคล้ายกัน จะมีบางส่วนที่แตกต่างกันอยู่บ้าง ครูSusu มีความเห็นว่าสังคมไทย คนไทยมีความคิดต่างกันมากการเลือกตัวแทนที่เป็นตัวแทนจริงๆ จึงไม่ง่าย แล้วลักษณะของตนไทยทั่วไป โดยเฉพาะในชนบท จะมีความเป็น ปัจเจกบุคคล(individual)มาก เวลาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนขององค์กร ไม่ค่อยแสดงบทบาทของตัวแทนองค์ แต่จะแสงความห็น ความรู้สึกของตัวเองออกมามากกว่า ประเด็นนี้ส่งผลไปถึงการเลือก ตัวแทนในแต่ละกลุ่ม ซึ่งในโครงการของผมจะมีกลุ่มของประชากร อยู่ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวแทนของชาวบ้าน กลุ่มตัวแทนภาครัฐ และกลุ่มองค์กรอิสระ (NG0 )แต่ละกลุ่มก็จะมีกลุ่มย่อยอีกหลายกลุ่ม โจทย์นี้น่าจะมีความสำคัญมาก โดยแฉพาะคุณสมบัติของการเป็นตัวแทน และต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนได้จริงๆต้องมีการตรวจสอบอย่าดี เห็นควรอย่างยิ่ง ต้องรีบเข้าหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเร่งด่วนแล้วดรับ จริงๆแล้วประเด็น ตัวแทนที่ไม่ใช่ตัแทน ในตอนนี้ ผมมีความเชื่อว่ามีผู้รู้มากมาย แต่ไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาส มีวาสนาได้รับคำแนะนำจากท่านเหล่านั้นหรือไม่...ก็คงต้องบอกว่า แล้วแต่วาสนา.ครับผม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)