ดร.อุทัย อันพิมพ์

อาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Usernameuthaiunphim
สมาชิกเลขที่7996
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

1.สนใจศึกษาวิจัยด้านการผลิตเห็ดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน

2. สนใจศึกษาวิจัยด้านการผลิต และการขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน (ช่วงหลังให้ความสำคัญน้อยลง)

3. สนใจศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนชนบท มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

4. ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ปีการบัญชี 2547-2548 

 5. ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ปีการบัญชี 2549-2549 

 6. รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ปีการบัญชี 2552-ปัจจุบัน

7. ผู้ประสานงานสาขาเศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2552-ปัจจุบัน