ความเห็น 48246

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ท่าทางเครื่องของอาจารย์จะ cache ของเก่าไว้ ให้ลองกด Ctrl + F5 ดูนะค่ะ เพื่อล้าง cache

รูปที่ทางเครื่องดิฉันไม่แสดงขึ้นมาคือ 3 รูปนี้ค่ะอาจารย์

http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang.jpg

http://gotoknow.org/file/wullopporn/060713Gratingdang-S.jpg

http://gotoknow.org/file/wullopporn/vLoveKing.jpg