ความเห็น 48227

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ออต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...

 • เท่าที่พบมา... คนลาวมีลักษณะดีหลายๆ อย่าง
  (1). นับถือพระพุทธศาสนา
  (2). มีใจดี ไม่มักโกรธ เช่น ไปซื้อของ... ไม่ซื้อ ดูหรือชมเปล่าๆ ก็ได้ ฯลฯ
  (3). เป็นเพื่อนบ้าน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นญาติที่ดีที่สุดของไทย
  (4). ซื่อ เป็นคนตรง ไม่นิยมคนคดงอ เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนหนึ่งถามคนลาวว่า คนลาวพูด "ขอบใจ" ทำไมไม่พูด "ขอบคุณ" พนักงานเสิร์ฟร้านครัวลาวตอบกลับมาว่า "คำขอบใจของลาวออกมาจากใจ"...
  (5). รู้จักรักษาเอกลักษณ์ชาติ เช่น ไกด์ลาว(คุณเพชร)นี่... ไม่ยอมพูดไทยกับคนไทย เอิ้นลาวตลอด เป็นการเผยแพร่เกียรติภูมิ และวัฒนธรรมลาวพร้อมกันทีเดียว
  (6). กตัญญูรู้คุณ... ไกด์ลาวผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ที่คอ เล่าว่า ไกด์นี่ผ่าตัดคอมา ได้เติมเลือดคนไทย (ตอนที่ไกด์ผ่าตัดมีคนไทยไปบริจาคเลือดให้) กล่าวไปยิ้มแย้มไป

ขออนุโมทนา "สาธุ สาธุ สาธุ" กับ...               

 • (1). "บลิสัท เคื่องดื่ม กะทิงแดง (ปะเทดไท) จำกัด" ที่บริจาคอาคารคนไข้ในให้โรงพยาบาลมโหสถ เมืองเวียงจันทร์
  (2). ท่านอาจารย์ รศ.ทพ.ทนง ฉัตรอุทัยที่บริจาคเครื่องทำฟัน
  (3). คนไทย(ไม่ทราบว่า ท่านผู้ใด)ที่บริจาคเลือดให้ไกด์ลาว(คุณเพชร)เมื่อครั้งผ่าตัดคอ(ต่อมธัยรอยด์)

ขออนุญาตนำคำขอบใจของคนลาวฝั่งไทย(อาจารย์ออต)มาขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

 • "ขอบใจสำหรับความซ่อยเหลือแก่คนลาวของเฮา ขอบุญจะคุ้มผู้มีจิตใจดีทุกคน