ความเห็น 48092

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอบใจสำหรับความซ่อยเหลือแก่คนลาวของเฮา ขอบุญจะคุ้มผู้มีจิตใจดีทุกคน