ความเห็น 48282

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ

การ set up เครื่อง proxy server ของทาง network ที่อาจารย์น่าจะทำไว้ไม่ดีค่ะ คือ ไม่พยายาม clear cache ค่ะ

อาจารย์ไปที่ file album ของอาจารย์ใน GotoKnow ดูนะค่ะ จะเห็นว่า ลิงค์ของรูปทั้งสามไม่มีอยู่ใน file album ของอาจารย์ค่ะ

ตัวอย่าง screenshot ที่แสดงขึ้นมาที่ดิฉันค่ะ

http://gotoknow.org/file/jantawan/wronglink.jpg