ความเห็น 509705

ข่าวคนทำดี กะทิงแดงลาว

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณอาจารย์ดวงฤดี...

  • ผมไม่มีข้อมูลและสถิติโรคภัยไข้เจ็บในลาว ซึ่งคงจะทำให้คำตอบต่อไปนี้มีขีดจำกัดมากทีเดียว

ปัญหาสุขภาพของลาวน่าจะคล้ายๆ กับปัญหาสุขภาพคนอีสานตอนบน และภาคเหนือตอนบนผสมผสานกัน

  • ทุกวันนี้เราพบว่า โรคติดเชื้อลดลง ยกเว้นเอดส์ วัณโรค(ที่มากับเอดส์) และมาลาเรีย
  • ไวรัสตับอักเสบน่าจะขึ้นกับพฤติกรรมสุขภาพ เช่น สำส่อนหรือไม่ สักร่างกายหรือไม่ ฯลฯ
  • ปัญหาที่พบบ่อยขึ้นเรื่อยๆ คือ โรคเรื้อรังที่ไม่ติดเชื้อ (noncommunicating diseases / NCD)
  • โดยเฉพาะเบาหวาน ความดันเลือดสูง อ้วน อ้วนลงพุง
  • ปัญหาอื่นที่น่าจะพบบ่อยเช่นกันคือ โรคช่องปาก เนื่องจากบริการสุขภาพในลาวน่าจะยังไม่ดีเท่าไหร่ การแปรงฟัน การใช้ไหมขัดฟันน่าจะน้อย
  • โรคขาดสารอาหาร โดยเฉพาะวิตามินเอ ไอโอดีน ธาตุเหล็กน่าจะมากเช่นกัน