ผมตั้งใจว่าจะไม่เขียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2549 นี้ แต่ก็อดใจไม่ได้ ยิ่งเมื่อเห็นความพยายามหลาย ๆ อย่างในการชี้นำและพยายามโน้มนำสังคม เสมือนหนึ่งว่า “คนอื่นเขาคิดเองไม่เป็น หรือไม่มีความคิด” โดยเฉพาะประเด็นการใช้ชื่อเครือข่ายที่คาบลูกคาบดอกว่าคนโน้นคนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับแนวทางนั้นด้วย ซึ่งจริง ๆ แล้วตัวตนเขายังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย

     ทำไมที่ผมพูดได้ และพูดเหมือนไม่อยากเกี่ยวข้อง หรือผมเข้าข้างใดข้างหนึ่งไหม ขอตอบก่อนว่าสำหรับผมแล้วมีคำตอบและแนวทางเรื่องนี้สำหรับตัวเองนานแล้ว ตั้งแต่เกิดความรู้สึกขึ้นและได้บันทึกนี้ไปแล้วคือ “ชอบธรรมเพราะถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้นหรือ?” ซึ่งตีพิมพ์ตั้งแต่ไม่รู้ว่าการเมืองจะเดินมาจนถึงขั้นการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ เสียด้วยซ้ำ นั่นหมายถึงผมไม่ได้รีรอที่จะเฝ้าดูสถานการณ์ก่อนการเลือก ตัดสินใจ ในฐานะข้าราชการคนหนึ่งผมจึงคิดว่าตรงนี้ผมหลุดมาก่อนโดยไม่สนใจกระแส ไม่รอดูกระแส มั่นใจในความถูกต้องที่ได้ตัดสินใจ และให้คะแนนการตัดสินใจไป ด้วยตัวเอง

     ผมไม่เห็นด้วยตรงประเด็นที่ใครคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มน้อย ๆ กลุ่มหนึ่งในสังคมมักจะใช้วิธีการที่ตนได้เปรียบ ที่ตนเป็นผู้นำทางความคิด ซึ่งสังคมอีกนั่นแหละที่สถาปนาให้เขา ใช้ความคิดเห็นของตนปลุกระดม ชี้ชวน และสร้างกระแส จนคนอื่นสูญเสียความเป็นตัวตนไปเพราะชื่นชม หรือรักคน (กลุ่มคน) นั้น เชื่อ ซึ่งที่เชื่อเพราะเป็นความเชื่อในทุนเดิม โดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง เพราะผมถือว่าผมเคารพความคิดเห็นและการตัดสินใจของคนอื่น ฉะนั้นผมจะไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้ ใน 2 เรื่องคือ...

          1. ผมจะไม่ชี้ชวนใคร โดยอ้างในนามของเครือข่าย...ต่าง ๆ ที่ผมร่วมอยู่ด้วย ว่าคิดเห็นอย่างไร และจะดำเนินการอย่างไร นอกจากเพียงบอกว่าผมคิดอะไร และจะทำอะไร ในนามตัวเอง

          2. ผมจะไปเลือกตั้งแน่นอน เพราะเป็นหน้าที่ และเพื่อยืนยันว่าผมรักระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ซึ่งแน่นอนเปิดเผยได้ว่าผมจะไม่เลือกใคร เนื่องจากตัวเลือกไม่สมบูรณ์ หาไช่เพราะไม่ชอบใครเป็นพิเศษไม่ ถึงตรงนี้จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนออกไปเลือกตั้ง แต่จะตัดสินใจอย่างไรเป็นสิทธิของท่านครับ ผมคนหนึ่งเคารพในการตัดสินใจของทุกคน

     บันทึกนี้เขียนขึ้นเพื่อแสดงเจตจำนงว่าผมไม่เห็นด้วยนักกับการชี้ชวนให้คนอื่นคิดเห็นเช่นตน ในประเด็นทางการเมือง โดยเฉพาะการใช้ชื่อเครือข่าย...ต่าง ๆ ที่ไปกระทบกับคนอีกหลาย ๆ ภาคส่วน โดยเขาไม่ได้รู้เรื่องด้วยเช่นเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เป็นอาทิ