ความเห็น 18920

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

นพ.ปฏิภาคย์
IP: xxx.156.151.24
เขียนเมื่อ 
ผมว่ามันเป็นการมองยากว่าอะไรเป็นการครอบงำทางความคิด มนุษย์บางคนกลัวการครอบงำเช่นนั้นหรือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นการครอบงำทางความคิดหรือไม่ แนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณแบบTQM/HA/TQA/MBNQA เช่น การมุ่งเน้นผู้รับบริการ การใช้ข้อมูลข่าวสารมาบริหารจัดการ/ตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม focus on result commitment evidence-base approach หรือแม้กระทั้งแนวคิดความเชื่อ เรื่องทำดีต้องได้ดี ฯลฯ เหล่าเป็นการครอบงำใช่หรือไม่ ผมเพียงเสนอในมุมมองว่าหากเป็นการชักจูง หรือแม้กระทั่งครอบงำในสิ่งที่ดีดีล่ะ แล้วถ้าถามว่าอะไรดี ก็ต้องให้ใจมาตอบมั้งครับ(เมื่อได้พิสูจน์แล้ว) ผบัว 4 เหล่าในศาสนาพุทธน่าจะเป็นคำตอบได้ดี ในการสอนคน/ผู้ป่วยให้กลับมามองในมุมมองที่ดีต่อตนเอง/สุขภาพ (มีหลักฐานพิสูจน์ได้)