ความเห็น 18921

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

นพ.ปฏิภาคย์ ด้วยความเคารพยิ่ง

     ประเด็นที่ผมกล่าวถึงคือเฉพาะ "ประเด็นความคิดเห็นทางการเมือง" ครับ ผมไม่เห็นด้วยที่ใช้เครือข่าย...คลุมไปโดยที่กระทบกับคนอื่นอีกหลายภาคส่วนในทำนองการครอบงำกัน ในเนื้อแท้เป็นรายบุคคลเขาคิดอย่างไร ก็น่าจะเป็นสิทธิของเขา เรื่องความเชื่อทางการเมืองเป็นเรื่องส่วนบุคคล ในครอบครัวเดียวกัน เชื่อไม่เหมือนกันก็ได้ แต่เราเคารพกันครับ องค์กร ภาคี เครือข่ายต่าง ๆ ที่ดำเนินงานโดยเป็นกลางทางการเมือง น่าจะไม่แสดงความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งทางการเมืองครับ

     หากจะเป็นส่วนตัว ผมเห็นชอบครับ ทั้งนี้ส่วนตัวผมเองก็ได้แสดงจุดยืนไปก่อนหน้านานแล้ว โดยไม่รีรอสถานการณ์ด้วย คือไม่รีรอว่างานนี้...เสี่ยง หรือขอเลี่ยง ๆ ไว้ดูลาดเลาก่อน (ประมาณนั้น) หากแต่เมื่อรีรอแล้วก็กลับดึงเอาเครือข่ายไปเป็นเกราะอีก (คนแถวบ้านผมเขามีคำเรียกคนสไตล์นี้เป็นการเฉพาะครับ) ส่วนตัวผมแสดงไว้ที่บันทึกนี้ครับ ชอบธรรมเพราะถูกต้องตามกฎหมาย เท่านั้นหรือ? 

     หากเป็นการดำเนินการเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามนัยยะแห่งวิชาชีพ (ที่ผมภูมิใจ) ได้ดำเนินการอยู่นะครับ และเชื่อมั่นในการดำเนินงานด้วยการขับเคลื่อนแบบภาคีเครือข่าย แต่ก็เลือกที่จะใช้วิธีการสร้างความเข้าใจครับ หาใช่การยัดเยียดสิ่งที่เราคิดว่ารู้กว่า ถูกกว่า (หากเวลาเปลี่ยนไป อาจจะผิดก็ได้ มีหลายเรื่องให้เรียนรู้มาแล้ว) ให้แก่เขาไม่ เราเลือกใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน รับฟังกัน และเข้าใจไปด้วยกันครับ ซึ่งพื้นฐานตรงนี้ที่จะต้องมีเสมอคือ เราไม่คิดว่าเรารู้มากกว่าเขา และเราให้เกียรติ รวมถึงเคารพในตัวตนของเขาเสมอ พิสูจน์ได้ว่ายั่งยืนกว่าแม้จะช้าไปบ้าง ซึ่งแตกต่างจากการ พูดให้เขาฟัง คนพูดก็เหนื่อย คนฟังก็เมื่อย สุดท้ายปลายทาง ไม่เข้าใจว่ามาพูดอะไร (ยิ้ม)

     ด้วยความเคารพครับที่ได้ ลปรร.กัน และชาวบ้านส่วนใหญ่เรียกผมว่าหมออนามัย หากคิดเห็นไม่ตรงกันก็ไม่ว่ากันนะครับ ลปรร.กันได้เสมอ เมื่อให้เกียรติกันและกัน