ความเห็น 18940

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

นพ.ปฏิภาคย์ ด้วยความเคารพยิ่ง (2)

     การครอบงำทางความคิดคือการปิดกั้นไม่ให้เขาเข้าใจได้เอง ไม่พยายามให้เขาเลือกและตัดสินใจ เอง ประมาณนั้น ซึ่งก็คือการโน้มน้าวด้วยเล่ห์เพอุบาย ด้วยฐานความน่าเชื่อถือ หรือการสร้างภาพ ฯลฯ อันนี้พูดโดยรวม ๆ นะครับ ตัวอย่างก็คือการโมษณาชวนเชื่อ การแย่งชิงประชาชนในยุคฝ่ายซ้าย-ขวา ในอดีต หรือในปัจจุบันก็มีให้เห็นเกลื่อน พระพุทธเจ้าเองพระองค์ท่านไม่ได้ใช้วิธีนี้หรอกครับ พระองค์ท่านให้อีกวิธีนึงที่จะกล่าวต่อไป

     ส่วนการสร้างความเข้าใจ คือการให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก่เขา กระบวนการคิด ตกผลึกอยู่ที่เขา เราจะช่วยได้ก็แค่อำนวยให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสม ช่วยจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดกระบวนการทางปัญญา มากกว่าครับ ที่นี้การนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาคุณแบบTQM/HA/TQA/MBNQA มาใช้ก็ควรจะดำเนินการในรูปแบบนี้ จึงจะได้การพัฒนาคุณภาพที่เป็นคุณภาพบริการอย่างยั่งยืนมากกว่าครับ แต่อาจจะช้าไปกว่าวิธีแรก แต่นั่นหมายถึง ได้ใจเขามาด้วยแน่นอน ไม่ปฏิเสธลึก ๆ ภายใน อันนี้ดูจาก รพ.บางแห่งผ่าน HA พอเปลี่ยนผู้บริหารถูกประเมินใหม่แล้วไม่ผ่านเป็นตัวอย่างและมีจริง ๆ (ไม่ขอเอ๋ยนามนะครับ)

     แม้จะเป็นเรื่องที่ดี เป็นเชิงบวก ก็น่าจะใช้วิธีการสร้างความเข้าใจ เพราะยังไง ๆ ก็ดูจะเป็นการเคารพซึ่งกันและกันได้มากกว่า และจะยั่งยืนกว่า ผมเชื่ออย่างนี้ครับ จึงนำเสนออย่างนี้ พอจะตอบ คห.ที่ 2 ของหมอได้นะครับ