ความเห็น 18928

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

คนไทย.."ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

ดิฉันอาศัยอยู่ในผืนแผ่นดินไทยมากว่าสามสิบกว่าปี..เชื่อและศรัทธาในความเป็นคนไทย..จึงไม่เคยคิดที่จะออกไปอยู่ ณ ต่างประเทศใดใด เพียงแค่รู้สึก.เสียดายโอกาสแม้มีโอกาส เพียงเพราะที่อยากจะมองเห็นความเป็นไป..ในความเป็นสังคมไทย..ไม่อยากพลาดแม้โอกาสใดใดที่หลุดลอดสายตา..ของการเปลี่ยนแปลง คน ครอบครัว ชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย...เพราะเชื่อ "ความมีปัญญาของคนไทย"...

ภายใต้รัฐธรรมนูญไทย...เชื่อและเคารพ..ในสิ่งที่เป็นไปตามกติกา..หากเมื่อใดก็ตามเป็นไปตามกติกา..ที่เรา..คน"สังคม" กำหนดขึ้น..เราต้องยอมรับ..หากแต่เป็นการยอมรับภายใต้สิทธิ..ความเป็น "มนุษย์" ที่มีปัญญา โดยไม่ขึ้นอยู่กับความถูกครอบงำใดใด..ภายใต้บริบททางสังคม เพราะ "เชื่อมั่น" ในอิสระทาง "ความคิด"..ที่พึงมีในฐานะที่เป็น "คนไทย"..ไม่ใช่ในฐานะใดใดทางสังคม..

ณ วันนี้..เมื่อพบเจอ..สิ่งที่เหมือนถูกครอบงำทางความคิดเพียงเพราะสถานะทางสังคม..ที่ยังมีการแบ่งชนชั้นทางวิชาชีพ..ซึ่ง "โอกาสของความเท่าเทียม..ก็ยังไม่สามารถมีได้"..แล้วสถานะทางสังคมนั้น..จะแตกต่างอะไร กับ"บริบททางเมือง" ที่เป็นอยู่..ในฐานะที่..จัดว่าเป็น "คน" วิชาชีพคนหนึ่ง..มี "อิสระ" ทางปัญญามากพอที่จะ "คิด" ด้วยปัญญาของ "ตน" ที่มีอยู่..ภายใต้ความเป็นคนไทย.ที่ศรัทธาต่อ..."ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"...หากเรา.."คนไทย" ที่เชื่อในความเป็นคนไทย..ไม่ลุกขึ้นมากอบกู้..โดยใช้ "ปัญญา" ที่มีอยู่...ที่เรามองว่าเรา "ชาญฉลาด"..อย่างสันติ..แล้วเรา..จะกอบกู้ความเป็น "คน"..."ไทย"..ได้อย่างไรเล่า

เพียงเพราะแค่ใช้ "อารมณ์ ความรู้สึก..และอำนาจที่ตนเชื่อ" มากกว่า "ปัญญา" ของความเป็น "มนุษย์"