ความเห็น 19085

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom

     วิญญาณและความรู้สึกที่ถูกครอบงำ ได้เคยเรียนรู้ว่าทรมาณมากมันจะนำมาซึ่งความหวาดระแวง กลัว กลัวว่าจะพานพบอีกได้ เพราะมีโดยทั่วไปในสังคมโลก เมื่อคิดว่าไม่มีก็กลับมี

     ยังยืนยันว่าไม่คิดแม้จะครอบงำใคร หวังเพียงสร้างความเข้าใจร่วม ดูแล เอาใจใส่กันและกัน โดยฐานคิดหลักคือการไว้วางใจกัน ให้เกียรติกัน เท่านั้นพอ

     ครอบงำหรือไม่ บ้างครั้งก็ก้ำกึ่งกันกับการช่วยเหลือเกื้อกูล เจตนาบริสุทธิ์ของผู้ให้ และความเข้าใจของผู้รับ เป็นสิ่งสำคัญ