ความเห็น 18966

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ตุมปัง
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดคล้ายๆกับคุณชายขอบ เพียงเพราะไม่อยากให้ใครมาครอบงำทางความคิด  และคิดที่จะไม่ไปครอบงำความคิดของใครเช่นกัน  จึงไม่อยากที่จะมีทัศนะใดๆเกี่ยวกับการเมืองในขณะนี้....ตัดสินกันเองด้วยสติและปัญญา อย่านำอติใดๆ มาครอบงำใจตน จนขาดอิสระ