นันทา ติงสมบัติยุทธ์


ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
Username
nantating
สมาชิกเลขที่
4379
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

 

 

ประวัติการศึกษา

    ปริญญาตรี      วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์ )  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    ปริญญาโท      ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สังคมวิทยาประยุกต์ )  คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

   ปี 2523    นักเกษตร ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

   ปี  2524    อาจารย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรพระนครศรีอยุธยา  กระทรวงศึกษาธิการ

   ปี 2527     นักวิชาการเกษตร  สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรภาคตะวันออก จ.ระยอง  กรมส่งเสริมการเกษตร

   ปี 2528     นักวิชาการเกษตร   ฝ่ายโครงการพิเศษ กองแผนงานและโครงการพิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร

   ปี 2530      เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  ฝ่ายปฏิบัติการฝึกอบรม  กองฝึกอบรม กรมส่งเสริมการเกษตร

   ปี 2545-2550   นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล    สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

    ปี 2550-2552  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

    ปี 2552-2553   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ 1 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

    ปี 2553-ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

 

                                  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท