ความเห็น 19086

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

คุณ jc

     "ตัวเองครอบงำตัวเองได้ไหม" น่าสนใจ ผมว่าได้นะ ผมเองก็ยังมี อาจจะเป็นการครอบงำได้ทั้งทางบวกและทางลบ หากใช้ฐานคิดว่า "คนเกิดมาว่างเปล่า" ในตอนแรก แล้วค่อย ๆ ปนเปื้อนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สัมผัส ติดไว้ ผ่านพ้น หรือสลัดไป

     วันหนึ่งเรารับรู้และเข้าใจในตนเองได้ว่า "ตัวเราเป็นอย่างไร" ในขณะที่มีรายล้อมเป็นบริบทที่ต้องแคร์ ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างเข้าใจและไม่เสียสมดุล หากยังสมดุล ก็ยังไม่มีการครอบงำตนเองเกิดขึ้น

     วันต่อมา เราเริ่มรู้สึกตัวว่า "เสียสมดุล" ของความเป็นตนเอง เพราะส่วนหนึ่งจะจะเกิดจากการครอบงำตนเองนี้แหละครับ อาทิ กิเลส (ก็คือของตนเอง) ได้ครอบงำให้เกิดความโลภขึ้น ในใจ แล้วผลักใสให้กระทำการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน อย่างไร้คุณธรรม จริยธรรม อย่างที่ท่านผู้นำฯ ได้กระทำลงไปจนวุ่นวายฉะนี้

     นี่แหละน่าจะเป็นตัวอย่างที่เรียกว่า "ครอบงำตัวเอง และตัวเองก็ถูกตัวเองครอบงำ"