ความเห็น 18983

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

คุณดอกหญ้า

     ขอบคุณที่เข้ามาต่อยอดและยืนยัน
ในความเป็นจริงที่เป็นไปตามจริง
ชื่นชมและชมชอบมากที่บอกว่า

   "ทุกคนมีความคิดและจุดยืนเป็นของตัวเอง
แต่ทุกคนควรยอมฟังความคิดเห็นของคนอื่น"

อยากเติมต่อว่าฟังอย่าง Hearing ใช่ไหม
ไม่ใช่เพียงแค่ Listening เท่านั้น

กล่าวคือตั้งอกตั้งใจที่จะฟัง
ใช่ฟังเพราะถูกอบรมให้ฟัง
เพื่อฟังตามกระแส...เท่านั้น
แต่ฟังด้วยจิต...ใจ ที่ยอบรับฟัง...ดูก่อน

หรือว่าอย่างไร