ความเห็น 18923

สิ่งที่ผมไม่ทำและจะทำสำหรับการเลือกตั้ง สส. ที่จะถึงนี้

Dr.Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

ความครอบงำ..กับคำสั่ง..สอน

หากใช้ "ปัญญา"...พิจารณา..
อย่างอิสระ..จะแยกแยะได้
ว่า..อะไร คือ ครอบงำ
และ..อะไร..คือ..คำสั่ง..สอน