อนุทินล่าสุด


รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

"เราไม่รู้หรอกว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้น เรารู้แต่ว่าป้จจุบันเกิดอะไรขึ้นเท่านั้น"

ณัฐความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ความจริงเหตุแห่งความตื่นกลัว หรือวิตก ส่วนหนึ่งเกิดจากความเขลาในตัวเรา ที่รู้ไม่เท่าทันต่อเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ไม่ได้เตรียมพร้อมกับสภาพการณ์นั้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ไม่ได้มาเขียนตั้งนาน... เวียนแวะผ่านก็สุขใจ

Gotoknow นั้นทันสมัย...ความรู้ใหม่ใหม่มีทุกเวลา

ไม่ได้มาเขียนตั้งนาน...เวียนแวะผ่าน เลยทักมา

เอาไว้โอกาสหน้า... จะกลับมาเขียนอีกคราว

 ความเห็น (1)

"ไม่ได้เขียน.....ยังแวะเวียนผ่านมาทัก

พบปะได้รู้จัก...โกทูโนว์สื่อแลกเปลี่ยน

ไม่ได้เขียนมาตั้งนาน......เมื่อคิดถึงจึงแวะเวียน

พบปะได้แลกเปลี่ยน.....โอกาสหน้าจะรออ่าน......

( คง... X นานเกิน S น่ะท่าน)

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งเป็นกุศล และ อกุศล
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งมีทั้งกิเลสหนา และกิเลสเบาบาง
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งเป็นทั้งร้อน และเยือกเย็น
หากเพียงเพราะจิตที่ตั้งถูกปรุงแต่ง ด้วย ผัสสะทั้ง 6
หากเพียงเพราะสิ่งหลายๆ ต่างเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ และระลึกถึง

เพราะ ทุกข์ นั่นแล ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสุขความเห็น (1)

ผัสสะ - การประจวบกันของอายตนะภายใน๑ และอายตนะภายนอก๑
และวิญญาณ๑ เรียกการประจวบกันของธรรมทั้ง ๓
ว่า
ผัสสะ ดังเช่น ตา + รูป + วิญญาณ;   ผัสสะ การถูกต้อง,
การกระทบ;   ผัสสะ ๖ ผัสสะอันเนื่องมาจากอายตนะต่างๆทั้ง ๖ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ

(พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์และประมวลธรรม)

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

"คนเรามีสองภาค คือ ภาคเทพ กับภาคมาร"

"จิตใจ" มีทั้งดี และไม่ดี

เหรียญบาทยังมีสองด้าน

หากมองด้านเดียว ก็จะรู้เพียงด้านเดียวเท่านั้น

การพัฒนาคือการเรียนรู้ทั้งด้านดีและไม่ดี แล้วนำมาพิเคราะห์ นำด้านดีมาแก้ไขปัญหาในด้านที่ไม่ดี หรือด้านบกพร่อง

"ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำ อยู่ที่ทำตัว"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

คุณค่าการศึกษาอยู่ที่การพัฒนา..

การหาความรู้นั้น ไม่ต้องไปสนใจหรอกว่า คนอื่นจะรู้เท่าทันกับตัวเราหรือไม่?

ทุกคนสามารถรู้เท่าทันกันได้...

หากเราไปมองเพียงว่าต้องรู้มากกว่าเขา การพัฒนาที่ตัวเราก็ไม่เกิด

หากเขาไปมองเพียงว่าต้องรู้มากกว่าเรา การพัฒนาที่ตัวเขาก็ไม่เกิด

นั่นเพราะต่างมุ่งแสวงหาความรู้ไม่หยุดหย่อนเพื่อให้รู้มากกว่ากันไปเรื่อยๆ

จนลืมนึกถึงปัจจุบัน ลืมนำความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาตัวเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

เมื่อวานทราบข่าวตอนเย็นว่า ญาติที่รู้จักแถวบ้านได้เสียชีวิตลงด้วยโรคไต

เหมือนเป็นลางบอกเหตุ ที่ใส่เสื้อสีดำไปร่วมสัมมนา ตอนเย็นกลับมาก็ทราบข่าวว่าท่านเสียชีวิต...

ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยง แม้แต่ตัวฉันเอง...

ทำความดีตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจต่อไปความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ลักษณะ Team work ที่สมบูรณ์

- เปิดใจให้โอกาส

- เน้นการมีส่วนร่วม

- ให้เกียรติและยอมรับในความสามารถของผู้ร่วมทีมทุกคน

- มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ลักษณะของ Team work ที่ไม่สมบูรณ์

- ยกตนข่มท่าน

- ครอบงำทางความคิด

- ไม่ยอมรับเมื่อมีความเห็นตรงกันข้าม

- ยึดมั่นถือมั่น

- เน้นการแข่งขันภายใน

- ตั้งบนรากฐานของอคติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

"อย่าฟังแต่คำพูดแล้วมาตัดสินคน แต่ให้นึกถึงการปฏิบัติของเขาด้วยว่าทำอย่างที่พูดหรือไม่ ?"
(คำสอนของครูบาอาจารย์)

  คำพูดเป็นคำที่ออกจากปากแล้วก็ผ่านเลยไป ถ้ามันไม่ดีกับเราก็อย่าพูดเลย แต่ให้ดูการปฏิบัติว่าเขาทำได้อย่างที่พูดหรือไม่ ทำให้เขาดูให้เขาเห็นจะดีกว่าพูดอย่างเดียวความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ศรัทธาใน Gotoknow.org ที่ฉันเขียนมาจากความรู้สึกลึกๆ ในใจ

ที่ได้เรียนรู้จาก Gotoknow.org แห่งนี้ 2 ปีเต็ม

เห็นประโยชน์ยิ่งกว่าประโยชน์ เห็นคุณค่ายิ่งกว่าคุณค่า

ขอบพระคุณ Gotoknow.org และ Learners.in.th

ที่ทำให้ฉันได้เข้าใจ เข้าถึงและรู้ซึ้งถึงคุณค่า การจัดการความรู้

 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

"ผู้ที่เห็นความทุกข์...
ย่อมจะเห็นความสุข
รออยู่ในเบื้องหน้า"
..........................

"ผู้ที่เห็นความสุข.....
ย่อมจะไม่เห็นซึ่งทุกข์
ในปัจจุบันขณะ"
..........................


"ผู้ที่เห็นท้ังสุขและทุกข์...
ย่อมนำตนให้หลุดพ้น
จากทั้งทุกข์และสุขได้"
..........................ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ฉันไม่ได้รู้ไปเสียทุกอย่าง และไม่ได้เก่งไปเสียทุกเรื่องมีอีกหลายเรื่องฉันยังไม่รู้มีอีกหลายเรื่องที่ฉันต้องเรียนรู้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ขอบคุณ gotoknow สำหรับสิ่งดีๆ ที่มอบให้ฉันสามารถเขียนอนุทินง่ายๆจากมือถือได้ทุกที่ ทุกเวลาทำให้เข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ขอบคุณ gotoknow กึบสิ่งดีๆที่มีให้ฉันเขียนอนุทินง่ายๆ ผ่านมือถือสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ปฏิบัติได้ - คิดเป็น

ปฏิบัติได้ - แต่คิดไม่เป็น

ปฏิบัติไม่ได้ - แต่คิดเป็น

ปฏิบัติไม่ได้ - คิดก็ไม่เป็น....

การเรียนรู้ในระบบของฉัน

เน้นที่ "การปฏิบัติ" เพื่อให้เกิด "ปัญญา

เมื่อเราปฏิบัติ ทำให้เราเกิดความรู้ คุณค่าทางจิตที่เกิดขึ้น ต่อเมื่อเราทำได้แล้ว คิดได้และเห็นคุณค่าด้วยหรือไม่ ?

การเรียนรู้อิสระ (Freedom Learning) ของฉัน 

เน้นที่ "ความปรารถนา" เพื่อให้เกิด "ปัญญา"

เมื่อเรามีจิตใจใฝ่รู้แล้ว เกิดการกระทำนำมาซึ่งความรู้ คุณค่าทางจิตเกิดผ่านการระลึกรู้ ทำให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ที่นำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

การยอมรับตนเอง เป็นการยอมรับรู้ถึงปัจจุบันขณะ....

เรายอมรับตนเอง ทำให้เราเห็นปัจจุบันขณะของตนเองมากขึ้น....

ทั้งข้อดี ข้อด้อยในตนเอง....

เพื่อที่จะโอกาสหาทางเสริมให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อไปในอนาคต....

สังเกตได้ว่า ผู้ที่ยอมรับตนเอง ย่อมเป็นผู้ที่ตื่นรู้ หรือผู้ที่กำลังพัฒนา

เพื่อให้เกิดการรู้แจ้งในตนเองความเห็น (1)

ผมกำลังเดินทางทางนี้เหมือนกัน

พยายามครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

การคิดก้าวหน้า

ไม่ใช่การคิดถึงความก้าวหน้าของตนเอง....

แต่เป็นการคิดถึงความก้าวหน้าขององค์รวมทั้งหมดบนพื้นฐานของปัจจุบันขณะ

 "ยังมีข้อดี ในจุดด้อย และ ยังมีข้อด้อย ในจุดดี"

นั่นคือในโลกนี้ไม่มีใครดีสมบูรณ์ และ ด้อยสมบูรณ์ไปทั้งหมด

และหากเราพบ "ข้อดีในปมด้อยของเรา" เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

และหากเราพบ "ข้อด้อยในจุดเด่นของเรา" เราก็จะเติมเต็มชีวิตของเราให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปได้นั่นเองความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

การคิดก้าวหน้า

คือการมองไปข้างหน้า คิดพัฒนาไปสู่อนาคต

ในบางทีก็อาจทำให้เราหลงไปไกลกว่าปัจจุบันขณะที่เราเป็นอยู่ ....

กับการทำงานในบางครั้ง เราเองก็ต้องการคนที่คิดก้าวหน้าเพื่อจะมาร่วมสร้างวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาหน่วยงานของเรา

แต่เมื่อพบปัญหาภายใน สำคัญคือต้องการคนที่คิดในปัจจุบันขณะมาแก้ปัญหา...

คนที่คิดก้าวหน้า เลยถูกมองว่า เป็นพวกนักทฤษฎีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันขณะได้...

กระนั้นองค์กรก็จำเป็นต้องมีทั้งคนที่คิดก้าวหน้าและคิดในปัจจุบันขณะไว้

จึงเป็นประเด็นคำถามว่า ทำอย่างไรให้ คนที่คิดก้าวหน้าตระหนักถึงคุณค่าของปัจจุบันขณะ และคนที่คิดถึงปัจจุบันขณะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาเขาให้คิดก้าวหน้าบ้าง?ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ข้าพเจ้าเรียนหนังสือ

       เพราะต้องการแสวงหาวิชาความรู้ให้กับตนเอง

       เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและงานที่ทำ

ข้าพเจ้าดีใจที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ...

 

        ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้อ่านทบทวนและถอดบทเรียนจากเรื่องที่เขียน

ทำให้ข้าพเจ้าได้ซาบซึ้งและได้แรงบันดาลใจขึ้นมา

การถอดบทเรียนสำหรับข้าพเจ้าไม่ได้มองว่าเรื่องที่เขียนนั้นผิดหรือถูกหรือไม่

หากแต่มองว่าเราได้เรียนรู้อะไร อย่างไร และได้รับอะไรมากกว่า...

นอกจากนั้น สิ่งที่รับยังนำมาสานต่อยอดทางความคิดหรือบูรณาการจากเรื่องเดิมได้ดีทีเดียว ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้แนวคิดของข้าพเจ้าเองทั้งอดีตและปัจจุบันและเกิดความคิดใหม่ที่นำมาพัฒนาตนเองได้ดี...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

Problem about install Windows 7.

It can not change thai language and language tab missing. 

- grave accent not appear  (I choose grave accent in Advanced Key settings but not response)

Solve Problem now, re-install Windows7 again. ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ห่างหายไปได้ สองสัปดาห์ กับ Gotoknow.org

กับภารกิจงานจัดการความรู้และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานเล็กๆ ของฉัน

วันนี้ว่างๆ เลยถือโอกาส นั่งอ่านบทความเก่าของตนเองที่เขียน

และได้เขียนถอดบทเรียนจากเรื่อง ใส่ไว้ในบทความดังกล่าวได้ 2 บท

ว่าจะนั่งอ่านและถอดบทเรียนให้ได้ครบทุกเรื่อง

ดังนั้น จึงอาจไม่ค่อยได้เขียนเรื่องใหม่สักเท่าไหร่นัก

หนทางยังอีกยาวไกล... แต่ว่าใจยังไม่ท้อ

แต่ตอนนี้แค่ถามตนเองว่า จะไหวไหมเนี่ย...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

เปลี่ยนวิธีคิด...ชีวิตก็เปลี่ยน...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ

ข้อคิดดีๆ จากสวนโมกข์

Large_p1010342-1ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

รีไซเคิลแมน
เขียนเมื่อ
  • ลางคนชอบมองว่า ความรักคือความอดทน คนที่อดทนอยู่คือคนที่รักจริง
  • แต่ลางคนกลับไม่มองว่า ความรักคือความเข้าใจ คนที่เข้าใจกันและกัน คือคนที่รักจริง
  • การอยู่อย่างอดทน แต่ไม่เข้าใจกัน ย่อมไม่ก่อให้เกิดความรักจริง
  • และการอยู่ี้ร่วมกันอย่างเข้าใจ ย่อมก่อให้เกิดรักจริง
  • ถึงเข้าใจ แต่ไม่มีความอดทนและให้อภัยซึ่งกัน ก็ไม่ก่อให้เกิดความรักจริงเช่นกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท