อนุทิน 91647 - รีไซเคิลแมน

ศรัทธาใน Gotoknow.org ที่ฉันเขียนมาจากความรู้สึกลึกๆ ในใจ

ที่ได้เรียนรู้จาก Gotoknow.org แห่งนี้ 2 ปีเต็ม

เห็นประโยชน์ยิ่งกว่าประโยชน์ เห็นคุณค่ายิ่งกว่าคุณค่า

ขอบพระคุณ Gotoknow.org และ Learners.in.th

ที่ทำให้ฉันได้เข้าใจ เข้าถึงและรู้ซึ้งถึงคุณค่า การจัดการความรู้

 

 

เขียน 04 Jul 2011 @ 20:09 ()


ความเห็น (0)