อนุทิน 91341 - รีไซเคิลแมน

การยอมรับตนเอง เป็นการยอมรับรู้ถึงปัจจุบันขณะ....

เรายอมรับตนเอง ทำให้เราเห็นปัจจุบันขณะของตนเองมากขึ้น....

ทั้งข้อดี ข้อด้อยในตนเอง....

เพื่อที่จะโอกาสหาทางเสริมให้ดีขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิดเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อไปในอนาคต....

สังเกตได้ว่า ผู้ที่ยอมรับตนเอง ย่อมเป็นผู้ที่ตื่นรู้ หรือผู้ที่กำลังพัฒนา

เพื่อให้เกิดการรู้แจ้งในตนเอง

เขียน 30 Jun 2011 @ 23:43 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:43, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผมกำลังเดินทางทางนี้เหมือนกัน

พยายามครับ