อนุทิน 91342 - รีไซเคิลแมน

ปฏิบัติได้ - คิดเป็น

ปฏิบัติได้ - แต่คิดไม่เป็น

ปฏิบัติไม่ได้ - แต่คิดเป็น

ปฏิบัติไม่ได้ - คิดก็ไม่เป็น....

การเรียนรู้ในระบบของฉัน

เน้นที่ "การปฏิบัติ" เพื่อให้เกิด "ปัญญา

เมื่อเราปฏิบัติ ทำให้เราเกิดความรู้ คุณค่าทางจิตที่เกิดขึ้น ต่อเมื่อเราทำได้แล้ว คิดได้และเห็นคุณค่าด้วยหรือไม่ ?

การเรียนรู้อิสระ (Freedom Learning) ของฉัน 

เน้นที่ "ความปรารถนา" เพื่อให้เกิด "ปัญญา"

เมื่อเรามีจิตใจใฝ่รู้แล้ว เกิดการกระทำนำมาซึ่งความรู้ คุณค่าทางจิตเกิดผ่านการระลึกรู้ ทำให้เราเกิดปัญญา เกิดความรู้ที่นำไปถ่ายทอดสู่การปฏิบัติได้

เขียน 30 Jun 2011 @ 23:50 () แก้ไข 01 Jul 2011 @ 07:41, ()


ความเห็น (0)