อนุทิน 91339 - รีไซเคิลแมน

การคิดก้าวหน้า

คือการมองไปข้างหน้า คิดพัฒนาไปสู่อนาคต

ในบางทีก็อาจทำให้เราหลงไปไกลกว่าปัจจุบันขณะที่เราเป็นอยู่ ....

กับการทำงานในบางครั้ง เราเองก็ต้องการคนที่คิดก้าวหน้าเพื่อจะมาร่วมสร้างวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาหน่วยงานของเรา

แต่เมื่อพบปัญหาภายใน สำคัญคือต้องการคนที่คิดในปัจจุบันขณะมาแก้ปัญหา...

คนที่คิดก้าวหน้า เลยถูกมองว่า เป็นพวกนักทฤษฎีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในปัจจุบันขณะได้...

กระนั้นองค์กรก็จำเป็นต้องมีทั้งคนที่คิดก้าวหน้าและคิดในปัจจุบันขณะไว้

จึงเป็นประเด็นคำถามว่า ทำอย่างไรให้ คนที่คิดก้าวหน้าตระหนักถึงคุณค่าของปัจจุบันขณะ และคนที่คิดถึงปัจจุบันขณะทำอย่างไรถึงจะพัฒนาเขาให้คิดก้าวหน้าบ้าง?

เขียน 30 Jun 2011 @ 23:31 () แก้ไข 01 Jul 2011 @ 07:39, ()


ความเห็น (0)